Er ministeriet involveret i MRSA-skandalen?

MRSA – Det var ikke kun var Fødevarestyrelsen, som fjernede afgørende anbefalinger om MRSA i notater til Folketinget. DR kan afdække, at det tilsyneladende foregik i et tæt samarbejde med ministeriet. MRSA-skandalen bør være et søm i Fødevareministeriets kiste, mener Alternativet.

Hvor meget vidste Esben Lunde Larsen og hans forgængere i Fødevareministeriet om MRSA-skandalen? Foto: Screendump

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen er tilsyneladende i gang med en omfattende damage control. Det var nemlig ikke kun Fødevarestyrelsens topchefer, der fjernede centrale anbefalinger til, hvordan man kunne sætte effektivt ind for at standse smitten fra svinebakterien MRSA.

Ifølge DR var Fødevareministeriet selv orienteret om udeladelse af centrale oplysninger i notater og redegørelser til Folketinget.

Det er aktindsigterne bag den afslørende DR-dokumentar ’Den dag penicillinen ikke virker’, som dokumenterer Fødevareministeriets rolle, skriver DR Nyheder.

Her fremgår det, at ikke kun Fødevarestyrelsen, men altså også Fødevareministeriet var orienteret, da en række nøgleanbefalinger fra forskere på DTU over en årrække blev slettet fra de papirer, Folketinget fik at se.

Da Fødevareministeriet i 2012 sendte en såkaldt MRSA-redegørelse til Folketinget, blev DTU’s anbefalinger om at starte MRSA-bekæmpelsen blandt svinene på de danske avlsgårde fjernet fra redegørelsen, inden de folkevalgte medlemmer fik den at se.

I den oprindelige udgave af MRSA-redegørelsen stod der ifølge DR følgende:

- DTU vurderer, at eftersom handel med dyr har en så stor betydning for smitte mellem besætninger, burde det være muligt i meget stor udstrækning at forhindre nyintroduktion i MRSA-frie besætninger. Det er DTU’s vurdering, at der bør bruges en top-down-approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt.

Blev pludselig fjernet
Efterfølgende blev teksten sendt fra Fødevarestyrelsen til Fødevareministeriets departement. Præcis som den blev forelagt for daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S). Men da redegørelsen blev sendt til Folketinget, var DTU’s anbefalinger pludselig fjernet.

Ifølge veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen, skete det efter aftale med ministeriet, skriver DR.

- Informationen af Folketinget sker i et samarbejde mellem ministeriet og Fødevarestyrelsen, forklarer Per Henriksen i interviewet med DR, som spørger:

Det fremgår, at du har godkendt den redegørelse, hvor oplysningen fra DTU er udeladt. Hvorfor fortier du den oplysning for Folketinget?

- Jeg fortier ikke noget til Folketinget overhovedet. Det, der bliver sendt til Folketinget, er ministeriets information af Folketinget, svarer Per Henriksen.

MRSA-skandale bør være et søm i Fødevareministeriets kiste
MRSA-skandalen bør være et søm i Fødevareministeriets kiste, mener Christian Poll, miljø- og fødevareordfører for Alternativet.

- Vi bør meget kraftigt overveje, dels i lyset af de aktuelle afsløringer og dels i lysets af forløbet omkring kvælstofsagen tidligere på året, om ikke Fødevareministeriets dage snart skal være talte, siger han.

Fødevareerhvervet er i dag det eneste erhverv, der har sit eget ministerium og sine egne styrelser – alt andet erhverv ligger under Erhvervs- og vækstministeriet.

- Der er kommet for stærke bånd imellem fødevareerhvervet og staten, når prioriteringerne kan blive så skæve, at borgernes sundhed og miljøet nedprioriteres på grund af snævre økonomiske interesser hos ganske få landmænd, siger Christian Poll.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: