Enighed om grøn omstillingspakke

MILJØ – Regeringen og Enhedslisten enige om ambitiøs grøn omstillingspakke, der skal fremme den grønne omstilling, sikre grønne investeringer for flere hundrede millioner, fremme eksporten og fastholde produktionsarbejdspladser i bl.a. industrien og den maritime sektor.

Energi- og ressourcebesparelser skal trække grøn omstilling.

Regeringen og Enhedslisten har i dag indgået aftale om udmøntning af finanslovens grønne pakke på Erhvervs- og Vækstministeriets og Handels- og Investeringsministeriets område.

På finansloven er der i perioden 2013-2018 afsat 1,55 mia. kr. til at få et større udbytte af Danmarks grønne styrkepositioner og den grønne omstilling. Heraf skal 150 mio. kr. gå til erhvervsrettede initiativer, der kan fremme den grønne omstilling og som med aftalen nu føres ud i livet.

Aftalen består af seks initiativer:

  • Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne,
  • Grønne maritime løsninger,
  • Mindre spild gennem industriel symbiose,
  • Grøn omstillingsfond,
  • Grønt iværksætterhus,
  • Styrket indsats for grøn eksport.

Aftalen giver virksomhederne endnu bedre muligheder for at udnytte den grønne omstilling til at skabe vækst og eksport og til at fastholde job i Danmark.

350 millioner til grøn lånepakke
Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen er tilfreds med aftalen.

- Samlet set er jeg rigtig tilfreds med udmøntningen af den ambitiøse grønne omstillingspakke, som vi i regeringen er blevet enige om med Enhedslisten. Jeg er tilfreds med, at vi styrker virksomhedernes muligheder for at investere i grøn omstilling med op til 350 mio. kr. via grønne omstillingslån, siger hun.

Enhedslistens Per Clausen er stolt af aftalen, som opfylder en række af Enhedslistens ambitioner.

- Enhedslisten lægger afgørende vægt på at få gang i en omstilling, hvor vi skaber nye arbejdspladser på en måde, hvor vi reducerer vores forbrug af jordens ressourcer og holder op med at producere affald. Den aftale vi nu har indgået med regeringen sætter gang i denne udvikling. Det er jeg glad for og stolt af, siger han.

Udtryk for nytænkning
Per Clausen ser aftale som et udtryk for en ‘nytænkning, hvor erhvervspolitik og miljøpolitik tænkes i sammenhæng’.

- I stedet for en ensidig fokusering på løn og skat satser vi målrettet på at nedbringe erhvervslivets omkostninger ved at reducere ressourceforbruget og sikre at alle dele af produkterne kan genanvendes, sådan at vi reelt holder op med at producere affald, siger Per Clausen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: