130 millioner til grøn omstilling

OMSTILLING – Ny aftale mellem regeringen og Enhedslisten skal skabe flere grønne job og ruste danske virksomheder til en fremtid med knaphed på ressourcer.

Det Blå Danmark skal satse grønt og kan nu søge tilskud i ny millionpulje. /Colourbox

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale, som skal udmønte de grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

Aftalen indeholder fem initiativer:

  • Grøn omstillingsfond, som skal ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi bl.a. gennem grøn produktudvikling.
  • Maritim omstillingspulje, som skal støtte konkrete demonstrationsprojekter, som bidrager til grøn omstilling af skibsfarten.
  • Grønt iværksætterhus, som skal styrke kompetenceudvikling af eksisterende virksomheder og deres produktions omstilling efter vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang.
  • Alternative iværksætterforløb, der fremmer iværksættere, som har et grønt og socialt sigte.
  • Økologiske iværksættere, som fremmer udvikling og afsætning af økologiske produkter.

Miljø og job
- Vi skal både passe bedre på miljøet og skabe flere grønne jobs. En effektiv anvendelse af jordens ressourcer bliver et afgørende konkurrenceparameter for virksomheder fremover, siger erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.

- Hvis en virksomhed bruger mindre energi, mindre vand eller færre materialer i produktionen, så vil den kunne reducere produktionsomkostningerne og dermed stå bedre i den globale konkurrence, siger Annette Vilhelmsen.

Ifølge ministeren har mange gode ideer til grønne forretninger.

- Vi får med aftalen sat et klart grønt mærkat på erhvervspolitikken i årene frem. Aftalen er med til at sikre, at endnu flere danske virksomheder ser mulighederne i den grønne omstilling – til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne, jobskabelsen og miljøet.

En forudsætning
Enhedslistens Per Clausen er glad for den ny aftale med regeringen.

- Grøn omstilling til en produktion med lavt ressourceforbrug og ingen forurening er en forudsætning for at løse de klima- og miljøudfordringer, vi står overfor, siger han.

- De enkelte elementer i aftalen støtter konkrete initiativer, der kan fremme den grønne omstilling og skabelse af nye arbejdspladser. Jeg lægger særlig vægt på, at ordningerne understøtter initiativer og nye ideer fra små virksomheder og nye iværksættere med et socialt og grønt sigte. Sådan kan vi både løse miljøudfordringen og skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, lyder det fra Per Clausen.

Som en del af aftalen er Enhedslisten og regeringen blevet enige om at afsætte yderligere fem millioner kroner til den maritime omstillingspulje i 2013, hvor der i forvejen var sat 20 millioner kroner af.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: