Pave Frans: Samfundet har brug for økologisk omvendelse

KOMMENTAR – Pavens hyrdebrev foreligger nu på dansk. Han skriver til os alle på jorden om truslerne mod klodens og vores overlevelse, og han gør det både indtrængende og indsigtsfuldt.

Pave Frans på besøg i Assisi. Paven er stærk inspireret af 1200-tallets fattige tiggermunk, Frans af Assisi, som er kåret som helgen for miljø og økologi af den katolske kirke. Foto: Anna Marie-Mercy Leicht Madsen

Vi danskere er jo ikke rigtig vænnet til at finde inspiration og fremtidshåb hos paven, men med Pave Frans er der både håb og argumenter at hente. I hans nye encyklika, der vist er det, man kalder et hyrdebrev, skriver han til os alle på jorden om truslerne mod klodens og vores overlevelse, og han gør det både indtrængende og indsigtsfuldt.

Hans analyse er både baseret på tro og videnskab, men i den sammenhæng også i meget høj grad på det helhedssyn, som eksperter og politikere alt for ofte fortrænger. Paven appellerer til os om at iværksætte den store økologiske omvendelse, og hans økologibegreb er stort og altomfattende, netop fordi alt hænger sammen.

Hør bare:
»Vi må styrke vor overbevisning om, at en nedsættelse af hastigheden i produktionen og forbruget kan give anledning til en anden form for fremskridt og udvikling. Bestræbelserne på at fremme en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne er ikke spild af penge, men i stedet en investering som i længden kan give andre økonomiske fordele……Det er et spørgsmål om at være åben over for forskellige muligheder, som ikke bevirker, at menneskets kreativitet og dets ønsker om fremskridt bliver hindret, men i stedet leder energi i nye retninger.«

Nødvendig økologisk omstilling
Paven tror på et enkelte menneske, men ser i høj grad også behovet for samlet handling. Det er en samfundsmæssig økologisk omvendelse, der er uomgængeligt nødvendig.

Men det kræver mange delelementer, og han skriver også om lokale fællesskaber, om styrker og svagheder ved CO2-kvoter, om finanskapitalens uansvarlige skalten og valten, og om regeringer der ikke kan eller tør se ud over deres egen valgperiode, og derfor, som V-regeringen, forringer miljø- og klimaindsatser, som kræver lang tid for at føre til virkeligt positive ændringer.

Lykke ved at begrænse sløvende behov
Pavens appel kom i Pinsen i år og foreligger nu på dansk, udgivet af Ansgarstiftelens Forlag. Den siger nødvendige ting på nye stærke måder. For eksempel tør paven skrive, at »Lykke er at vide, hvordan man begrænser behov, som kun virker sløvende, og i stedet være åben overfor de mange muligheder livet byder os.«

Selv beskriver han lange overvejelser, der har været både glædelige og smertelige. Fordi truslerne om katastrofe er så store og veldokumenterede, og handlingerne i rigtig retning alt for få. Men også fordi, der alligevel er så store muligheder, hvis vi tager os sammen. Og tænker i helheder og i samarbejde og i forandring/omvendelse/omstilling.

Det er godt, at hyrdebrevet er kommet på dansk.

Knud Vilby er journalist og udviklingsekspert og skriver jævnligt på OrganicToday.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: