Elbiler skal fortsat slippe for afgifter efter valget

ELBILER: Et meget stort flertal i Folketinget er indstillet på at lade en eller anden form for afgiftsfritagelse for elbiler gælde også i 2016. Det viser et rundspørge foretaget af Nyhedsbladet Dansk Energi til partiernes skatteordførere.

Et flertal i Folketinget vil holde fast i afgiftsfritagelsen for elbiler.

Et meget stort flertal i Folketinget er indstillet på at lade en eller anden form for afgiftsfritagelse for elbiler gælde også i 2016, viser en rundspørge, foretaget af Dansk Energi.

Fritagelsen for registreringsafgift gælder til og med 2015, og herefter er det uklart, hvad der kommer til at ske. Enhedslisten har foreslået at forlænge afgiftsfritagelsen med fire år, men det forslag har ikke kunnet samle flertal.

Skatteordfører Frank Aaen fra Enhedslisten har foreslået, at regeringen inden sommerferien optager forhandling om en fortsat afgiftsfritagelse for elbiler, så ’finansieringen af en evt. aftale kan blive en del af aftalerne for finansloven for 2016’, som han formulerer det. Regeringen har valgt ikke at indkalde til forhandlinger, men skatteordfører Astrid Krag fra Socialdemokraterne støtter en enårig forlængelse.

- Det er vores egen idé. Elbilen skal være allemandseje. Derfor vil vi fortsat afgiftsfritage el- og brintbiler i 2016 – til glæde for miljøet, branchen og alle, som drømmer om en elbil, lyder det fra Astrid Krag.

Radikale og SF støtter en forlængelse
Også den radikale partner i regeringen støtter en forlængelse:

- Her og nu ønsker vi at forlænge afgiftsfritagelsen med et år. Derefter skal der større fokus på en sammentænkning af bilafgifterne, som giver en grønnere bilpark i Danmark, mener skatteordfører Nadeem Farooq fra De Radikale, ligesom der er positive toner fra SF:

- Vi vil have en løsning for elbilerne, men det skal finansieres indenfor det nuværende afgiftssystem, fastslår SF-skatteordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Konservative og Venstre støtter
Også i blå blok er der støtter af en løsning for elbilerne i hvert fald ét år frem. Skatteordfører Brian Mikkelsen fra De Konservative svarer kort og godt ’ja’ til spørgsmålet, mens skatteordfører Torsten Schack Pedersen (V) sætter flere ord på.

- For Venstre er det klart, at det ikke giver mening at gå fra 0 til 180 procent i registreringsafgift fra den ene dag til den anden. Derfor deltager vi gerne i forhandlinger om en afgiftsomlægning af den ene eller anden art, siger han.

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti
Hvis regeringsmagten tipper til blå blok efter valget kan Liberal Alliance og Dansk Folkeparti få nøglepositioner. For begge afhænger en eventuel støtte af finansieringen. Skatteordfører Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance er imod, hvis pengene findes ved at hæve skatter og afgifter – fx på andre bilejere.

- Men hvis pengene foreslås fundet ved at dæmpe det offentlige pengeforbrug, så betragter vi nul registreringsafgift på elbiler som et skridt på vejen mod nul registreringsafgift på alle biler, og så vil vi støtte det, fortæller han.

Skatteordfører Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti vil ikke svare ’ja’ eller ’nej’, før han kender finansieringen.

- Jeg så allerhelst, at der bliver lavet en generel omlægning af bilafgifterne, så elbiler kom ind i de almindelige afgiftsregler for biler, og at man derved slap for at skulle lave kortsigtede afgiftsfritagelser, som ikke giver sikkerhed i branchen, oplyser Dennis Flydtkjær i sit svar til Nyhedsbladet Dansk Energi.

Alternativet vil have permanent fritagelse
Hvis Alternativet kommer i Folketinget, vil det ifølge Josephine Fock støtte afgiftsfritagelsen for 2016 og kæmpe for, at den bliver permanent.

- En grøn omstilling af bilismen er et centralt element i Alternativets partiprogram, og vi vil arbejde for et landsdækkende system af ladestationer, hvor strømmen er gratis, ligesom det skal være gratis at parkere ved ladestationerne, lyder det fra Josephine Fock.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: