Elbiler fritages for afgifter

Dansk Elbil Alliance er positive overfor regeringens udmelding om afgiftsfritagelse for elbiler til 2015 i den netop offentliggjorte skattereform og ser nu frem til at tage hul på arbejdet med regeringens bebudede omlægning af bilbeskatningen.

Lærke Flader er tilfreds med, at der skabes stabile rammevilkår for branchen. (Foto: Joachim Rode)

Dansk Elbil Alliance er tilfredse med, at afgiftsfritagelsen for elbiler nu fortsætter frem til 2015. Det betyder, at der skabes sikre, stabile rammer og investeringsvilkår for aktørerne på elbilområdet.

- At vi nu har fået forlænget afgiftsfritagelsen er meget positivt. Både den tidligere og nuværende regering har tilkendegivet, at de vil forlænge den eksisterende afgiftsfritagelse for elbiler frem til udgangen af 2015. Med skattereformen ser det nu ud til at blive vedtaget ved lov, og det betyder meget for vores branche, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

- At branchen har den nødvendige viden om bilbeskatningen frem i tiden, er et vigtigt rammevilkår for vores branche. Det har stor betydning for vores medlemmer, som er i gang med at udrulle infrastruktur og sælge elbiler til danskerne. Hvis ikke operatørerne kender de langsigtede rammevilkår, så har de vanskeligere ved at fortsætte deres omfattende investeringer. Dansk Elbil Alliance ser derfor frem til det videre arbejde, og vil i den forbindelse bidrage aktivt til, at grønne biler – uanset teknologisk platform – lander fornuftigt, så også transportsektoren kan bidrage til visionen om et fossilfrit samfund, siger branchechefen.

Dansk Elbil Alliance efterlyser en overgangsordning for plug-in hybridbilerne, som med den nuværende beskatning bliver holdende hos forhandlerne. Prisen i Danmark passerer 600.000 kroner, men kan i vores nabolande købes til mellem 330.000 og 370.000 danske kroner. Dansk Elbil Alliance så gerne, at denne grønne transportform, som bygger på to teknologier endnu er forholdsvist dyr at fremstille, får en hjælpende hånd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: