El-biler kan bane vejen for CO2-neutralt Danmark

TRANSPORT: El-biler kan gøre persontransporten CO2-neutral allerede i 2035. Men politikerne tøver. Det Økologiske Råd foreslår derfor en løsning, men den kræver, at politikerne tænker langsigtet.

Den forrige pave afprøver komforten i en ny el-bil. (Foto: L'osservatore romano)

El-biler er nødvendige for miljø, klima, forsyningssikkerhed og udnyttelse af fortsat mere vindkraft. Alligevel tøver politikerne med at forlænge afgiftsfritagelsen af el-biler længere end udgangen af 2016. Årsagen er, at politikerne frygter, at afgiftsfritagelsen på sigt kan lave hul i skattekassen, når el-bilsalget øges.

- Politikerne er nødt til at tænke lidt mere langsigtet, og forlænge afgiftsfritagelsen for el-biler i mere end blot et år af gangen, hvis vi skal realisere målsætningen om at bliver CO2-neutrale i 2050, siger seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen.

Det Økologiske Råd foreslår:

  • At el-biler afgiftsfritages indtil det første år, hvor der indregistreres 20.000 el-biler. Dette ventes at kunne ske omkring 2022. Fritagelsen finansieres ved at gøre registreringsafgiften for benzin- og dieselbiler tidssvarende.
  • Det sker ved at neutralisere det fald i provenuet, som er indbygget i den nuværende afgift (se side 2). El-biler placeres derefter på et lavt afgiftstrin, der afspejler deres store miljø- og klimafordele.
  • Afgiftstrinnet indfases oppefra over en årrække, så de dyreste el-biler rammes først og mest af afgiften. Til den tid vil el-bilernes hastige udvikling have gjort dem økonomisk og teknisk attraktive, selv med afgifter.

- Forslaget vil fremme salget af el-biler og derved den grønne omstilling. Forslaget kan indrettes så det er finanspolitisk neutralt, og det gradvis udskifter bilparken med el-biler. Men det kræver, at politikerne tænker langsigtet, siger Kåre Press-Kristensen.

El-biler er næsten CO2-neutrale i drift i 2035
El-biler udleder under halvt så meget CO2 som en gennemsnitlig ny benzin- eller dieselbil, når man indregner udledning fra kraftværker. Men da der sker en hurtig indfasning af vedvarende energi i el-forsyningen, vil en ny el-bil i dag udlede fire gange mindre CO2 i løbet af sin levetid sammenholdt med en god konventionel minibil.

I 2035 forventes el-produktionen at være CO2-neutral. Det betyder, at el-biler kan betragtes som (næsten) CO2-neutrale i drift.

CO2-udslippet fra det samlede danske energiforbrug er faldet knap en tredjedel siden 1990, men udslippet fra transport er samtidig steget 13 procent. Transportsektoren er således fortsat det store klimaproblem.

CO2-udslippets udvikling
CO2-udslippet fra det samlede danske energiforbrug er faldet knap en tredjedel siden 1990. Faldet dækker imidlertid over væsentlige forskelle. CO2-emissionen fra el-produktionen, husholdningerne samt handel og service er halveret, mens udslippet fra fjernvarme og produktionserhverv er faldet en tredjedel. Til sammenligning er udslippet fra transport steget 13 procent.

Flere små biler og tilsætning af biobrændstoffer har dog fået CO2-udslippet fra transportsektoren til at falde lidt de seneste år. Men biobrændstoffer baseres fortsat primært på fødevarer og er ikke CO2-neutrale, selv om de officielt regnes for CO2-neutrale.

Fakta om el-biler

  • El-biler kan dække mindst 95 procent af danskernes daglige transportbehov. Både rækkevidde og opladningsmuligheder bliver hele tiden bedre, ligesom el-bilerne falder i pris.
  • El-biler støjer mindre end konventionelle biler og udleder ingen luftforurening.
  • El-biler er tre gange så energieffektive som konventionelle biler og minimerer derved hele transportsektorens energibehov.
  • El-biler uafhængige af olieprisen, som blandt andet er bestemt af ustabile regimer i Mellemøsten.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: