Edith og Stine: Derfor klimastrejker vi

KLIMA – Edith Vels er 15 år og arrangerer klimastrejke for tredje gang i Viborg og taler ved klimademonstration i Silkeborg. Stine Isaksen er mor til to og spidskandidat for Alternativet i Midt- og Vestjylland

Stine Isaksen og Edith Vels er begge med i klimastrejken i dag. 15-årige Edith Vels taler ved klimastrejken i Silkeborg.

Af Edith Vels og Stine Isaksen

Vi er vist det man kalder et umage par – Edith – 15 år, elev i 9.-klasse og med fremtiden foran sig og Stine – 42-årig mor til to, midt i livet med god uddannelse og et spændende job.

Men selv om vi er forskellige steder i livet deler vi en stærk bekymring og vrede over klimaforandringerne og et stærkt ønske om handling – ikke blot tomme ord og luftige løfter, men rigtig handling, som vil vende udviklingen. Netop i bekymringen og vreden og i ønsket om handling har vi fundet et stærkt fællesskab med hinanden og med en række andre mennesker, som har det som os. Sammen bruger vi fredag den 15. marts på at klimastrejke.

I fællesskab har vi lært, at den bedste kur mod bekymring og vrede netop er handling og at med handling følger håb – et håb om en bedre fremtid end den der tegner sig foran os, hvis udviklingen fortsætter som i dag.

Omstilling skal gå fem gange så hurtigt
Videnskaben fortæller os, at vi skal femdoble vores omstillingshastighed, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader, som er det politiske succeskriterium, man har opstillet i internationale aftaler. I øvrigt er det et succeskriterium, der desværre ikke er uden konsekvenser.

Som udviklinger er nu ender vi ikke i nærheden af 1,5 graders temperaturstigning men kan se frem til en stigning på 3,5 grader. Hvilket vi have helt uoverskuelige konsekvenser.

Alligevel virker det mest som om klimaproblematikken mest er til skåltaler – mens når der fx laves trafikforlig og andre politiske aftaler på områder af stor betydning for klimaet, er det stadig slet ikke tænkt med.

Klima skal have første prioritet
Det er åbenlyst, at det ikke vil bringe os i nærheden af 1,5 graders-målsætningen og det er åbenlyst, at det skal lave om. Fordi det er den største udfordring vi står over for, skal vi have klimaet ind som det ALLER væsentligste kriterium når ny lovgivning vedtages, og vi skal indstille os på, at store forandringer er på vej. Hvis vi handler kan det være forandringer til det bedre, og hvis vi ikke gør bliver det forandringer til det værre. Og klokken lige nu er 5 minutter i 12, hvis vi skal nå det.

Derfor går vi sammen på gaden. Vi strejker for vores egen og vores børn fremtid, for at råbe magthaverne op og i handling vise, at de ikke længere kan slippe afsted med at holde skåltaler. Vi kræver handling – rigtig handling. Det er ikke længere nok bare at gøre NOGET – vi vil sikre, at der også bliver gjort NOK. Og vi glæder os til at klimastrejke, at mødes og kæmpe for vores sag. Det giver håb.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: