DN vil kæmpe imod forringelse af vandløb

NATUR – Ny lov giver udelukkende mulighed for at fjerne naturbeskyttelsen fra små danske vandløb. Det vil Danmarks Naturfredningsforening kæmpe imod – vandløb for vandløb – i de nye lokale vandråd.

DN maner til kamp for de små vandløb. Foto: Colourbox

Mandag faldt endnu en del af den regeringens omstridte landbrugspakke på plads. Det skete, da Folketinget vedtog en ny lov, der ifølge Danmarks Naturfredningsforening åbner op for at lokale vandråd fremover kan vælge at fjerne beskyttelsen fra små danske vandløb.

I dag er 19.000 km danske vandløb beskyttet som en del af Danmarks implementering af EUs vandrammedirektiv, der handler om at skabe god økologisk tilstand i vandmiljøet.

- De små vandløb er gode levesteder for dyr og planter og fødestuer for mange af vores fiskearter, og mange af de små vandløb kan blive endnu bedre med en indsats, som kun kommer med naturbeskyttelsen. Nu vil man så sætte en kontrolleret nedskæringsøvelse af beskyttelsen i gang, og det er vi stærkt utilfredse med og det vil vi kæmpe imod, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Lovforslaget går på ingen måde ud på at fjerne vandløb fra vandområdeplanerne, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen før førstebehandlingen af lovforslaget 27. oktober.

- Vandløb bliver kun fjernet, hvis de aldrig burde have været med i første omgang.  Inddragelsen af lokale kræfter giver os et langt bedre udgangspunkt for at forbedre det danske vandmiljø, forsikrede ministeren.

DN med som vagthund
Med den nye lov bliver der åbnet op for, at beslutningen om at fjerne beskyttelsen fra små vandløb bliver lagt ud til lokale vandråd, hvor der deltager aktører fra både landbrug, fiskeri og natur, der skal bistå kommunerne med at træffe beslutning om beskyttelsen af vandløbene.

Danmarks Naturfredningsforening har besluttet også at deltage i arbejdet i de 23 vandråd.

- Det handler nu for os om at begrænse skaderne mest muligt, og det kan vi bedst gøre, hvis vi sidder med i de lokale vandråd, fortæller Ella Maria Bisschop-Larsen.

De små vandløb skal vurderes efter et sæt fagligt begrundede kriterier, som Århus Universitet har leveret. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så lægger de nye kriterier absolut ikke op til at udtage flere vandløb af vandplanerne, men tværtimod er der et solidt fagligt belæg for at lade flere være omfattet. Det vil dog desværre ikke være tilfældet, da regeringen sammen med DF har besluttet, at de kun kan bruges til at trække vandløb ud af beskyttelsen.

Flere vandløb burde med
- Hvis vi skulle vurdere alle vandløb i Danmark efter de nye kriterier, så er jeg sikker på, at der ville komme langt flere med i beskyttelsen, end der er i dag. Derfor er det helt usagligt, at man har lavet loven sådan, at der er lagt op til en ren nedskæringsøvelse. Det er naturen ikke tjent med, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

De nye kriterier for vurdering, som Århus Universitet har leveret til Miljø- og Fødevareministeriet, har været klar i flere uger, men blev først udleveret til Miljø- og Fødevareudvalget 2 timer før at politikerne skulle stemme om loven.

- Der er tale om en smal aftale mellem regeringen og DF, og om en uskøn, lukket proces omkring de ny kriterier. Vi håber, at aftalen kan rulles tilbage af et nyt flertal i fremtiden og afløses af en ny politisk aftale, der hviler på et seriøst fagligt grundlag, som lever op til vandrammedirektivets intentioner om beskyttelse, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Vi har svært ved at se, hvordan det her lever op til de forpligtelser på miljøområdet, som vi i Danmark har gennem vandrammedirektivet . Det handler om at sikre god økologisk tilstand, ikke om at skære ned på beskyttelsen af danske vandløb for at tilgodese landbrugets interesser. Derfor bør kriterierne og lovens anvendelse af dem afprøves i EU.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: