DN: Vi har fulgt det forkerte spor i årevis

Danmarks Naturfredningsforening håber på et opgør med den nuværende landbrugsproduktion og er et langt stykke hen af vejen enig med de pejlemærker, som Natur- og Landbrugskommissionen i dag har offentliggjort i en statusrapport.

Ella Maria Bisschoff-Larsen: Vi står ved en skillevej.

- Det er alvorlige ord, Natur- og Landbrugskommissionen sætter på situationen for både landbrug og natur, men desværre er sandheden den, at vi med åbne øjne i årtier har fulgt det forkerte spor – velvidende, at det koster naturen dyrt og uden, at det har givet landbruget andet end ildrøde tal på bundlinjen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Derfor er vi selvfølgelig enig med kommissionen i, at vi nu står ved en skillevej, fordi mere af det samme simpelthen ikke holder, understreger hun.

Foreningen har sammen med Landbrug & Fødevarer som de eneste organisationer haft foretræde for kommissionen og har her budt ind med konkrete, konstruktive løsninger til at få både natur såvel som landbrug på fode.

DN noterer med med glæde, at Natur- og Landbrugskommissionen som udgangspunkt for sine pejlemærker fastholder, at naturen i Danmark skal have mere plads og mere kvalitet, og at det danske vandmiljø skal have det bedre.

Mere af det samme dur ikke

Det er også tankevækkende, at Natur- og Landbrugskommissionen slår fast, at en bevidstløs satsen på ”mere af det samme”, vil føre til “en dybere konflikt mellem landbruget og resten af samfundet”, skriver foreningen i en kommentar.

- Opgøret med den nuværende landbrugsproduktion på bekostning af natur og miljø, synes nu forestående og det er godt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. Der har været et svigt fra både landbrugets egne organisationer og skiftende regeringer, der har foregøglet landmændene, at de bare skal producere sig enøjet ud af krisen.

- Nu får vi et opgør med det tankesæt, der kun har givet en stadigt større regning til både naturen såvel som landbruget fordi, vi har ignoreret fakta. Derfor er det helt afgørende, at kommissionen fremlægger de ubestridelige fakta – renset for politik og romantik – og ud fra disse nu begynder at skitsere mulige løsninger, siger DN’s præsident.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: