Det store kemi-eksperiment må høre op

SUNDHED – Vi er i gang med et kæmpemæssigt kemieksperiment, som vi ikke har styr på. Jeg er selv civilingeniør med speciale i kemi, så det er ikke en kliché men en sørgelig erkendelse, skriver Christian Poll.

Fire kemiske sprøjtegifte er under mistanke for at kunne give børn leukæmi. Godkendelsen af sprøjtegifte har spille fallit, skrivr Christian Poll Foto: Holger Øster Mortensen

Af Christian Poll, miljøordfører for Alternativet

Eftermiddagens gyser handler om sprøjtegifte. Et forskerhold har undersøgt nogle danske data om forekomst af børneleukæmi og brugen af en række sprøjtegifte.

Undersøgelsen er ikke udgivet endnu og slet ikke gennemgået af andre forskere (peer review), så derfor er det rimeligt nok, at ministeren ikke går ud med et øjeblikkeligt forbud. Faktisk er det slet ikke muligt, når vi er medlem af EU, fordi der skal præsenteres ordentlig dokumentation, hvis vi vil gennemføre et nationalt forbud.

Der er en dansker med i forskergruppen, og både han og Sundhedsstyrelsen siger, at det er for tidligt at sige noget sikkert om undersøgelsens indikationer. Det er fornuftigt nok, for der fremkommer hver dag mange foreløbige undersøgelser, der indikerer eet eller andet, men som ikke holder, når de bliver gransket kritisk.

Når det er sagt, så bør vi skynde os at undersøge vore egne data grundigt selv, for en indikation af denne kaliber skal straks sætte forsigtighedsprincippet i værk. Ministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal følge forskergruppens arbejde.

LÆS OGSÅ: Mulig sammenhæng mellem sprøjtegift og børneleukæmi

Vi skal krydse data
Jeg har foreslået ministeren direkte på mødet i dag, at Danmark som det første selv laver det indlysende skrivebordsarbejde, der handler om at krydse data fra sprøjtejournaler med adresser på mødre og forekomster af børneleukemi hos disses børn. Med vore forholdsvis dækkende data i Danmark kan man også udelukke nogen af de mulige andre livsstilsfaktorer, der kan forstyrre forståelsen af sammenhængen.

Man kan også udvide med at se på sammenhæng til andre beslægtede sygdomme og systematisk gennemgå alle sprøjtegiftene. Man behøver derimod ikke at afvente studier af de fysiologiske eller biokemiske mekanismer for at tage de vigtige skridt for at beskytte os, hvis vore undersøgelser viser, at der er en sammenhæng.

Der er altså ikke nok blot at »følge forskernes arbejde« eller afvente artiklen. Vi kan gøre rigtig meget selv med det samme – det håber jeg, ministeren forstår og sætter i værk.

De store kemiske eksperiment
Og hold da op, hvor vi for tiden bliver mere og mere overbevist om det, min gode gamle professor Finn Bro-Rasmussen har sagt masser af gange: Vi er i gang med et kæmpemæssigt kemieksperiment, som vi ikke har styr på. Jeg er selv civilingeniør med speciale i kemi, så det er ikke en kliché men en sørgelig erkendelse.

Vi har siden 1960′erne forbedre og forfinet vores vurderinger og godkendelsessystemer for kemikalier, men vi kan bare se, at vi ikke har styr på tingene. Gang på gang dukker sprøjtegifte op i vores drikkevand, som vi ellers havde vurderet var sikre nok og ikke skulle ende dér. Når Rigshospitalets forskere undersøger nye sammenhænge imellem sygdomme og kemikalier, bliver vi overraskede.

Omlægning til økologi
Det store kemieksperiment – især i det åbne land – må høre op. Og løsningen kender vi jo: Omlægning til giftfri, økologisk produktion. Økologien er en succeshistorie på alle planer i Danmark, og vi skal bare favne den fuldt ud, og så kan vi glemme alt om vurderingsmetoder og sikkerhedsmarginer og risikoestimater og testmetoder osv. for sprøjtegiftene i Danmark.

Lad bare de andre EU-lande rode videre med det, når vi har droppet den sidste sprøjte… og lur mig, om de ikke får lyst til at følge trop, når de ser, hvor meget enklere og sikrere det bliver at være landmand uden sprøjtegifte.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: