Det Økologiske Råd tilfreds med aftale om grøn omstilling

GRØN OMSTILLING – Det er glædeligt, at regeringen og Enhedslisten nu sammen vil afsætte 434 mio. kr. til at sætte skub i den grønne omstilling, men investeringerne skal være ambitiøse og målrettede for at virke, advarer Det Økologiske Råd.

Brug pengene på færre initiativer, lyder det fra Det Økologiske Råd. /Foto: Colourbox

Der er store perspektiver i den pulje på 434 mio. kr., som regeringen og Enhedslisten i øjeblikket forhandler om at afsætte over de kommende fire år på at skabe nye jobs, der fremmer grøn omstilling.

- Det er glædeligt, at der bliver afsat midler, der målrettet skal fremme mere miljøvenlig teknologi og bæredygtig udvikling, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Samtidig peger han dog på, at det er for meget at fordele midlerne over tyve forskellige indsatsområder, sådan som Enhedslisten ønsker.

Hellere færre initiativer
- Det er vigtigt, at investeringerne ikke bliver smurt for tyndt ud. Hellere satse stort på færre initiativer og bruge flere penge på dem, end at sprede sig over en alt for bred vifte af gode, men små formål, siger han.

Christian Ege nævner energirenovering af bygninger, herunder almene boliger, energibesparelser inden for specifikke brancher og indsamling af elektronisk affald som eksempler på områder, hvor pengene
først og fremmest bør bruges. Der vil man få størst miljøeffekt af at investere. Til gengæld er der andre indsatsområder, man bør udelade. Brintteknologi, som er nævnt i aftalen, er et af dem.

- Seriøst udviklingsarbejde inden for brintteknologi kræver meget store investeringer, og der er ikke noget, som tyder på, at teknologien bliver energieffektiv i overskuelig fremtid. Derfor er den et
indsatsområde, som ikke bør tilgodeses, når pengene fra den nye grønne pulje bliver fordelt, siger Christian Ege.

Christian Ege mener, at man ikke kan se aftalen om den nye grønne pulje som udtryk for en ”pick the winner” strategi, som det ellers hævdes af for eksempel de økonomiske vismænd. Hermed menes at politikerne fremmer bestemte produktioner i stedet for at lade markedet regulere.

Der er behov for en stor grøn omstilling, hvor vi yder vores bidrag bl.a. til at beskytte klodens klima – og inden for disse rammer er der masser af plads til at markedet kan bestemme hvilke præcise produkter, som skal vinde frem, mener Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: