Det Økologiske Råd tilfreds med åbningstale

Danmark skal være et af de mest ambitiøse lande i verden på energiområdet, understregede statsministeren i sin åbningstale. Det vækker glæde hos Det Økologiske Råd, som noterer sig, at der er flere gode, grønne elementer i talen.

Der er mange gode grønne elementer i finansloven, mener Christian Ege .

- Vi glæder os over de grønne elementer i åbningstalen og ser frem til en konkretisering, bl.a. i den kommende finanslov og i grønne omlægninger af energiafgifter og registreringsafgiften på biler, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Han savner især noget om, hvordan man vil få gang i energirenovering af vores eksisterende bygninger.

Her går regeringen den gale vej ved at foreslå, at puljen til energirenovering sløjfes, mener Christian Ege, der mangler et bud på, hvad der skal sættes i stedet. Det Økologiske Råd efterlyser også en omtale af den kommende klimalov, der skal sikre, at transport og landbrug også vil bidrage til at reducere udledningen af klimaskadelige drivhusgasser.

Det Økologiske Råd er også tilfreds med statsministerens tilsagn om at fortsætte den aktive linie for at beskytte drikkevand og natur og ser frem til en omlægning af energiafgifter og registreringsafgift på biler. Det skal fremme energibesparelser, give mere vedvarende energi
og sætte skub i salg af biler med det lavest mulige CO2-udslip.

Kloge miljøskatter frem for højere indkomstskat

Hvis regeringen vil afskaffe sukker- og fedtafgifterne, bør de i stedet erstattes af kloge miljøskatter og ikke af højere indkomstskat, mener Det Økologiske Råd.

Rådet finder det vigtigt, at det grønne islæt bliver en del af regeringens satsning på uddannelse. Regeringen har planer om en jobrotations-ordning, hvor folk i job kommer på efteruddannelse og ledige tages ind for at fylde hullerne ud.

- Her er et stort behov for at styrke kvalifikationerne i forhold til den grønne omstilling. F.eks. inden for bygge- og anlægsbranchen er der et stort behov for opkvalificering inden for lavenergibyggeri og energirigtig renovering af bygninger, understreger Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: