Det Økologiske Råd: Gode grønne takter i finansloven

FINANSLOV – Det Økologiske Råd glæder sig over den delaftale om klima, natur og miljø, som i aften er indgået mellem regeringen, SF og Enhedslisten.

Christian Ege glæder sig over et solidt grønt fingeraftryk i finansloven.

Der er mange gode tiltag i den aftale om det kommende års finanslov, som onsdag blev indgået mellem regeringen SF og Enhedslisten, mener Det Økologiske Råd.

På klimasiden afsættes fx 100 mio. kr pr. år de næste tre år, herunder ca. 30 mio./år til store varmepumper og 20 til geotermi.

- Det er meget vigtigt at skabe plads til endnu mere vind i elproduktionen. Her kan store varmepumper sørge for at vindkraftstrømmen udnyttes fornuftigt, også når der er meget af den. Derfor glæder vi os over støtten til store varmepumper på finansloven, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

- Også punktet om fremme af geotermi er vigtigt, så vi kan få andre alternativer til de fossile brændsler end blot biomasse, som er en begrænset ressource, pointerer han.

100 millioner årligt til grøn omstilling
Aftalen indeholder desuden en ramme på 100 mio. kroner årligt i fire år til grøn omstilling. Heraf afsættes de 30 mio. kroner årligt til en styrket naturindsats og 30 mio. kroner årligt til at fremme omlægning til økologisk jordbrug.

- Vi glæder os over at de penge, der allerede er afsat til Naturfonden suppleres med yderligere 30 mio. kroner årligt. Det er et hårdt tiltrængt løft til vores pressede natur, mener Christian Ege.

Han tilføjer, at det kræver en yderligere indsats at nå regeringens mål om fordobling af det økologiske areal inden 2020. Her er finansloven ‘et lille skridt i den rigtige retning’, mener han.

Væsentlige skridt i den rigtige retning
- Det er ikke de helt store beløb, der afsættes til klima, natur og miljø på finansloven, men det er dog væsentlige skridt i den rigtige retning, selv om disse tiltag ikke kan stå alene, lyder det fra Det Økologiske Råd, som vil gøre det mere økonomisk attraktivt at handle klima- og miljøvenligt.

- Med de seneste vækstplaner har vi bevæget os noget baglæns i forhold til grønne skatteomlægninger. Her må skuden vendes. F.eks. bør regeringen lave den grønne omlægning af bilbeskatningen, som blev lovet i regeringsgrundlaget. Herunder skal det sikres, at det bliver attraktivt at skifte til elbil, siger Christian Ege, Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: