Det Økologiske Råd foreslår miljøbonus

Forurenende virksomheder skal ikke kun straffes ved hjælp af afgifter. De skal også have en klækkelig miljøbonus, når de investerer i ny teknologi for at skære ned på udledningen af forurenende stoffer. Det foreslår Det Økologiske Råd, som på den måde håber at kunne gøre det rentabelt for virksomhederne at producere mere miljøvenligt.

Det Økologiske Råd vil belønne virksomheder, der skærer ned på luftforureningen.

Regeringen har med virkningen fra 1. juli femdoblet den såkaldte NOx-afgift, så virksomhederne nu skal betale 25 kroner pr. kilo NOx mod tidligere kun 5 kroner pr. kilo, de udleder.  Ifølge Det Økologiske Råd burde NOx-afgiften i virkeligheden være meget større, hvis den skulle dække de reelle skader, den forvolder. Alene sundhedsskaderne løber op i knap 100 kroner pr. kilo. Hertil kommer skader på naturen.

- Af hensyn til konkurrenceevenen er afgiften sat alt for lavt til at kunne sikre princippet om, at ‘forureneren betaler’, forklarer Kåre Press-Kristensen, der er civilingeniør og analysemedarbejder i Det Økologiske Råd.

- En meget højere afgift ville sikre større NOx-reduktioner, men vil skade konkurrenceevnen. Som kompromis foreslår Det Økologiske Råd en miljøbonus for at reducere Nox-udslippet, siger han.

Ny teknologi udløser bonus

Det Økologiske Råd foreslår helt konkret, at NOx-afgiften på 25 kroner pr. kilo suppleres med en reduktionsbonus på 15 kroner pr. kilo i form af tilskud til teknologi, der kan reducere udledningen af den sundhedsskadende NOx, der påfører samfundet store omkostninger.

En sådan bonus-ordning vil kunne give virksomhederne større lyst til at investerer i ny teknologi, fordi det udløser en økonomisk belønning, lyder argumentet fra Det Økologiske Råd, som peger på, at det vil give en reduktionsomkostninger på 40 kroner pr. kilo. Det svarer til den svenske NOx-afgift.

Det vil give væsentlige større NOx-reduktioner og samtidig belaste konkurrenceevnen mindre, men til gengæld giver det samlet set et provenutab til staten. Dette tab kan hentes ind ved at beskatte transportsektoren, der tegner sig for ca. halvdelen af Danmarks NOx-forurening. Også privat brændefyring, som står for 60 procent af partikeludslippet skal beskattes hårdere, mener rådet.

Transport og brændefyring må betale

- Transportsektoren og brændefyring er dominerende forureningskilder med mange lavthængende frugter. De kan høstes via afgifter, som ikke vil skade konkurrenceevnen, og samtidig give staten det provenu, som en reduktionsbonus for NOx fjerner, påpeger Kåre Press-Kristensen.

Ifølge ham vil Det Økologiske Råds forslag medføre meget store miljøgevinster, og det er nødvendigt, hvis Danmark skal leve op til reduktionerne i EU’s nye NEC-direktiv.  Rådet foreslår, at det bliver de ældste biler, og de fyringsenheder, der forurener mest, der pålægges de højeste afgifter, hvis forslaget gennemføres.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: