Danmark skal have et smart energisystem

ENERGI – Det er nu fremtidens energisystem designes. Ministeren havde i dag inviteret aktører fra energibranchen til en workshop om Smart Energy. Formålet er at skabe den rette infrastruktur til et energisystem baseret på 100 procent vedvarende energi.

I 2050 kommer energien i Danmark fra vedvarende kilder som vind, sol og biomasse. Det betyder også, at energien kommer som vinden blæser, og dét stiller nye krav til energisystemet. Foto: Colourbox

I 2050 kommer energien i Danmark fra vedvarende kilder som vind, sol og biomasse. Det betyder også, at energien kommer som vinden blæser, og dét stiller nye krav til energisystemet. Vi skal fx blive endnu bedre til at udnytte vores energi med det samme eller lagre den i energisystemet.

Løsningen er et smart energisystem, der binder el-, gas og fjernvarmesystemerne sammen. Og forbruget skal i højere grad tilpasses den fleksible produktion. Men hvordan når vi dertil?

Det spørgsmål blev diskuteret på en workshop fredag om fremtidens energisystem, som klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har inviteret havde inviteret energibranchen til.

Branchens idéer
- Vi skal have udviklet et smart energisystem i Danmark. Derfor glæder jeg mig meget til at høre om, hvad branchen har af idéer og perspektiver på fredag, hvor Smart Energy er på dagsordenen,  lød det fra Rasmus Helveg Petersen før arrangementet.

Ét er i hvert fald sikkert, og det er, at vi i højere grad skal se på el, varme, gas og transport som et helt system. I fremtiden vil de forskellige dele af energisystemet smelte sammen på en helt ny måde.

Workshoppen er første skridt på vejen mod at få etableret et partnerskab om Smart Energy. Ambitionen er at facilitere et bredt samarbejde på tværs af sektorerne og aktører fra forsyningsvirksomheder, industri, videninstitutioner og offentlige myndigheder.

Verdenseliten
- Vi har brug for branchens engagement. Danmark er allerede i verdenseliten når det kommer til vedvarende energi og energiforsyning. Gennem et godt samarbejde i branchen, tror jeg på, at vi også kan blive foregangseksempel for et smart, integreret energisystem, siger Rasmus Helveg Petersen.

Smart Energy-partnerskabet forventes etableret i det nye år som led i opfølgningen på regeringens Smart grid-strategi fra 2013 og regeringens Innovationsstrategi fra 2012. Her var konklusionen, at en vigtig brik i målsætningen om at gøre Danmark fossilfri i 2050 er at få øget samarbejde om udvikling af integrerede energiløsninger.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: