Nyt alment byggeri er energivenligt

ENERGI – Næsten ni af ti nyopførte almene boliger bliver bygget mere energivenligt end lovgivningen kræver af dem. Det viser nye tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Den almene boligsektor bygger mere energivenligt og mange opfylder i dag 2020-kravene.

85 procent af de nyopførte almene boliger bliver bygget med en højere energistandard end Bygningsreglementet kræver. I mange byggerier opfyldes de frivillige2015-energikrav. Hertil komme, at en række byggerier, der i dag opfylder 2020-energikravene.

I langt de fleste tilfælde sker det inden for de almindelige økonomiske rammer for det almene nybyggeri.

- Jeg er meget glad for at se, at den almene sektor sætter barren højt i forhold til at bygge energieffektivt. Energiforbruget i vores boliger vejer tungt i det samlede CO2 regnskab, og derfor er det også afgørende, at vi sætter ind her i forhold til at mindske energispildet, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Gør en stor forskel
Der bor omkring en million mennesker i den almene sektor, og derfor gør det en stor forskel både økonomisk og for klimaet, når der bliver skiftet til vinduer eller andre materialer, der begrænser CO2-udslippet.

- Vi bliver nødt til at sætte ind på alle fronter, hvis vi skal gøre noget ved klimaforandringerne. Derfor har vi med regeringens energipolitik sat fuld kraft på vedvarende energi. Når den almene sektor samtidig går foran og begrænser CO2 udslippet, så gør det en forskel, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

14 milliarder afsat
Men også på de eksisterende ejendomme kommer det almene byggeri til at sætte massivt ind med energibesparende initiativer. I regeringens boligpolitiske aftale med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler er der afsat 14 milliarder kroner til renovering af de almene boliger.

En stor del af de penge vil gå til renoveringer, der også vil forbedre energiregnskabet, oplyser Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: