Aftale skaber ro om energipolitik

ENERGI – Regeringen offentliggjorde i går en vækstdelaftale på energiområdet, som hovedparten af Folketingets partier er enige om. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen glæder sig over, at der nu er skabt ro om Danmarks energipolitik.

53 procent af strømmen kommer i 2020 fra vindmøller. Foto: DONG Energy

- Vi har lyttet til virksomhederne uden at gå på kompromis med vores grønne ambitioner. Derfor sender vi nu en væsentlig lavere elregning til både virksomheder og forbrugere, samtidig med at vi fortsætter den grønne omstilling, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er blevet enige om en delaftale til vækstaftalen, som indebærer en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og markante lempelser af erhvervslivets omkostninger til PSO.

Aftalen indeholder både generelle reduktioner af virksomhedernes omkostninger til PSO og målrettede lempelser, der kommer de virksomheder til gode, hvor PSO’en vejer tungest. Også husholdningernes el-regning bliver billigere som følge af aftalen

Samlet set nedsættes PSO-udgifterne med i alt 13,2 milliarder kroner frem mod 2020.

53 procent af strømmen fra vindmøller
Selvom der bl.a. gennemføres en forlængelse af den periode, hvor havvindmølleparken Kriegers Flak kan opføres, forventes det med den nuværende fremskrivning, at 53 procent af den strøm, som danskerne vil bruge i 2020, kommer fra vindmøller.

Da energiaftalen blev indgået, regnede man med, at 50 procent af strømforbruget ville blive dækket af vind. Den højere vindprocent skyldes blandt andet, at vindmøllerne har vist sig at være mere effektive, og at der forventes en højere udbygning af landvind frem mod 2020.

- Jeg er glad for at et stort flertal af Folketingets partier slutter op om denne aftale, selvom det er ærgerligt, at de Konservative ikke vil være med. Det er vigtigt, at der er bred politisk opbakning til den grønne omstilling. Det er noget, som virksomheder, der investerer i grøn omstilling, har brug for. Jeg er glad for, at vi fortsat garanterer nogle politiske rammer, der betyder, at vi kan fastholde og udbygge Danmarks førerposition på udvikling og eksport af grøn energiteknologi – også efter 2020. Det skal vi leve af i fremtiden, siger Rasmus Helveg Petersen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: