Danmark forurener mindre

Danmark udleder langt færre gasser og tungmetaller end for blot ti og tyve år siden. Det fremgår af årets rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Rapporten opgør emissioner af mange af de gasser, tungmetaller og partikler, der indrapporteres til FN-konventionen for langtransporteret grænseoverskridende forurening (UNECE LRTAP).

Svovldioxid er reduceret med 97 procent i perioden 1980-2010, kvælstofoxider er mere end halveret i perioden 1985-2010, og ammoniak er reduceret med 36 procent i perioden 1985-2010. Også

Også tallet for kulilte er næsten halveret på tyve år fremgår det af rapporten.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: