Den smeltende permafrost er fuld af giftigt kviksølv

MILJØ – Den frosne jordbund nordpå indeholder mere end dobbelt så meget kviksølv som resten af Jordens overflade, oceaner og atmosfære tilsammen. Det meget skadelige stof spredes nu til resten af økosystemet, fordi den globale opvarmning tør tundraen op.

Nye havområder åbner sig i takt med, at isen trækker sig tilbage i Arktis. Foto: Larissa Beumer / Greenpeace

Af Benno Hansen, journalist

Global opvarming æder sig ind på områder med permafrost i Canada, Rusland og andre nordlige områder, og optør dermed også et stort depot af klimagassen metan. Opvarmningen skaber altså mere opvarmning, men det er ikke den eneste bekymring, har amerikanske forskere opdaget. For mere end 120 millioner liter kviksølv ligger også bundet i den frosne jord i de arktiske egne.

Kviksølvdepotet er dannet naturligt. Planter optager tungmetaller i løbet af sit liv, men metallerne frigives igen, når den døde plante rådner. På døde planter i et område med permafrost nedbrydes rødderne ikke. I stedet fryser en del af planten, og dækkes med tiden af nye jordlag. Altså ophobes for eksempel kviksølv i frossen jord.

- Vi regner med, at der er ophobet kviksølv under og lige siden den sidste istid, siger Kevin Schaefer fra National Snow and Ice Data Center, USA, der er står bag undersøgelsen, til Washington Post.

- Når permafrost optøes, vil en del af dette kviksølv blive frigivet til miljøet – virkningen på mennesker og vores fødevareforsyninger er uforudsigelig, siger han.

I alt er forskerne kommet frem til, at mængden af kviksølv i på vej ud i økosystemet er på over 1,8 millioner tons, 120 millioner liter eller 50 olympiske svømmebassiner i alt – afhængigt af, hvordan man bedst kan forestille sig det. 0,3 gram kviksølv kan være nok til en dræbende dosis for et menneske.

Stop CO2-udledningen
- Disse vådområder og akvatiske økosystemer er områder, hvor kviksølv omdannes til en form, der optages i fødekæden, hvilket sætter mennesker og dyr i fare, siger permafrostekspert Sue Natali også til Washington Post.

- Det bedste, vi kan gøre, er at holde permafrosten frossen ved øjeblikkelig at reducere vores udledninger fra fossile brændstoffer, pointerer han.

Kviksølv har en meget lang række alvorlige skadevirkninger på dyr og mennesker. Herunder kan børn får varige skader på hjernen. Da fisk optager kviksølv fra havet, bør gravide ikke spise visse typer fisk.

Forskerne fra National Snow and Ice Data Center har taget mere end 11.000 jordbundsprøver i især Alaska og Euroasien, hvorfra de har ekstrapoleret til et gæt på den totale mængde kviksølv i alle områder omkring Arktis. Deres resultater er publiceret i Geophysical Research Letters, februar 2018.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: