Svineindustriens anvendelse af medicinsk zink skal udfases

LANDBRUG – European Medicines Agency har netop indstillet til EU-Kommissionen, at anvendelsen af medicinsk zink skal udfases. Baggrunden for indstillingen er en dansk rapport fra efteråret 2015, der viser, at store dele af den danske landbrugsjord indeholder bekymrende mængder af zink.

Den del af kobberet og zinken, der ikke optages af svinene, ryger direkte gennem dyrene og ender for hovedpartens vedkommende i gyllen, hvorefter tungmetaller ophobes i jorden uden at blive nedbrudt. Foto: Colourbox

Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand.scient.

I Danmarks Radios udsendelse Orientering den 17. marts 2017 kunne Asbjørn Brandt fra Lægemiddelstyrelsen oplyse, at EMA, European Medicines Agency, netop har indstillet til EU-Kommissionen, at anvendelsen af medicinsk zink skal udfases.

Baggrunden for indstillingen er en dansk rapport fra efteråret 2015, der viser, at store dele af den danske landbrugsjord indeholder bekymrende mængder af zink.

Det er nu op til EU-Kommissionen at tage stilling til, hvor hurtigt udfasningen af anvendelsen af den medicinske zink skal ske. Der blev i udsendelsen nævnt en periode på mellem tre og fem år.

Skal reduceres med en tredjedel
Når udfasningen er tilendebragt, er svineindustriens forbrug blevet reduceret med cirka en tredjedel. Forbruget af medicinsk zink i svineindustrien var alene i 2016 på 420 tons.

Den resterende zink mængde, der årligt anvendes i svineindustrien, gives som tilskud til foderet. Denne zinkmængde har EFSA i 2016 foreslået ganske betydeligt reduceret i forhold til det nuværende indhold på 150 milligram zink per kilo foder. At det kan lade sig gøre, viser svar 506 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Svineindustriens overdrevne anvendelse af metallerne zink og kobber er bekymrende bl.a. fordi zinken inducerer MRSA, og kobberet måske kan sættes i forbindelse med rådyrsygen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: