Danmark får de første to økologiske konsulenter

ØKOLOGI – To økologiske landbrugskonsulenter starter i jobbet efter en del politisk tovtrækkeri. Men til sidst måtte Venstres landbrugsminister Niels Anker Kofoed bøje sig for grønt flertal i Folketinget.

Kun to eller tre ud af hver tusinde hektar i Danmark dyrkes økologisk eller biodynamisk. Det svarer til 7.000-8.000 hektar og fylder kun en lille klat på Danmarkskortet.

Men Ingvard Kristensen ser optimistisk på fremtidsudsigterne for økologisk landbrug i Danmark. Et kvalificeret gæt fra ham lyder på 50 nye avlere om året – til at begynde med.

Han er økologisk konsulent og endnu grøn i jobbet. Ansat af Danske Husmandsforeninger som den ene af de to konsulenter, der skal varetage det økologiske rådgivningsarbejde begyndte han for knap en måned siden i sit nye job med området vest for Storebælt som sit domæne. Øst for Storebælt hedder den nye økologiske konsulent Lisbeth Frank Hansen.

Ingvard Kristensen er 26 og har tilbragt det sidste år på Vejlby Landbrugsskole i Århus, hvor han har undervist kommende landmænd og landbrugsteknikere. Selv er han uddannet agronom, og en stor interesse for økologisk landbrug har været hans motivation til at søge jobbet.

Den interesse får han god brug for. Foran sig har han nemlig lidt af et pionerarbejde med at få en økologisk konsulenttjeneste op at stå.

Kofoed ikke begejstret
De to nye økologiske konsulenter er blevet ansat efter en del tovtrækkeri. Landbrugsminister Niels Anker Kofoed (V) har aldrig været særligt begejstret for tanken om økologiske konsulenter.

Allerede for et år siden opfordrede SF, de radikale og Socialdemokratiet landbrugsministeren til at yde tilskud til to nye økologiske konsulentstillinger.

De tre partier kunne i deres begrundelse for forslaget henvise til, at der var indgået en samarbejdssamtale om en økologisk/biodynamisk rådgivningstjeneste mellem Danske Husmandsforeninger, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Biodynamiske Jordbrugeres Samvirke og Landsforeningen Økologisk Jordbrug.

Men i første omgang var der lukket for det varme vand. Landbrugsministeren afviste pure. Han fandt ikke grundlag for at søge en ekstrabevilling til det formål, skrev han.

Dette grundlag har han dog senere fundet. Pludselig var pengene afsat på Landbrugsministeriets budget. Måske fordi landbrugsministeren i denne sag – som i en del andre – er i mindretal i Folketinget.

Afsætningen bliver en af opgaverne
Rådgivning, indsamling og bearbejdning af data, foredrags- og skribentvirksomhed er blot nogle af de mange opgaver, der venter de nye økologiske konsulenter. Der er nok at tage fat på. Også afsætningen af økologiske produkter volder mange landmænd betydelige problemer.

- Der er alt for dårlige afsætningsforhold. Store profitter bliver scoret hos helsekostbutikkerne. Reelt skal der nok være en merpris på for eksempel økologiske grønsager på mellem 30 og 50 procent i forhold til de traditionelt dyrkede, anslår Ingvard Kristensen.

Ikke desto mindre er prisforskellene i nogle helsekostbutikker over 300 procent.

- Det er en udsædvanlig høj prisforskel i detailleddet, som ikke har sin lige andre steder, siger Ingvard Kristensen.

- Gør det samme sig gældende i FDB?

- Nej, det gør det ikke. Okay, de beregner sig også en avance, men ikke nær så ekstrem. Her ligger priserne måske 50 procent over de traditionelt dyrkede grønsager.

- Men er der noget perspektiv i at anbefale landmænd at gå i gang med at økologisk dyrkning, når realiteterne i øjeblikket er, at der er lukket for adgang af nye avlere til FDB, fordi butikkerne ikke kan sælge flere økologiske produkter?

- Det er rigtigt, at der er et problem med hensyn til grønsager, mens der modsat er mangel på økologisk mælk af både byg, rug og hvede, siger Ingvard Kristensen.

Idéskitse for salg af øko-mælk
Også muligheden for at distribuere økologisk mælk er et af de mere langsigtede projekter, de to nye konsulenter har i tankerne.

- Måske er det muligt at leje sig ind på et eksisterende mejeri for at anvende produktionsanlægget én til to timer om dagen. Men foreløbig er det ikke noget konkret projekt, kun en idéskitse på længere sigt, understreger Ingvard Kristensen.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: