Dan J: Dyremishandling skal straffes hårdere

DYREMISHANDLING: Dyremishandlere kan se frem til højere bøder og længere fængselsstraffe. Samtidig vil fødevareministeren gøre det lettere at fratage folk retten til at have med dyr at gøre.

Et af de grove voldsbilleder, som dyrlægerne rutinemæssigt indrapporterer fra slagterierne. Foto: www.gylle.dk

Det skal være slut med at mishandle dyr, uden at det får mærkbare konsekvenser. Fremover skal det kunne mærkes på pengepungen eller give flere dage i fængsel, hvis man mishandler dyr. Derfor vil Dan Jørgensen nu ændre loven, så straffene bliver højere.

- Jeg mener, at straffen for at mishandle dyr skal sættes op, så strafniveauet i højere grad afspejler overtrædelsernes grovhed. Vi har for eksempel set sager, hvor folk er idømt korte fængselsstraffe for at forsøge at slå dyr ihjel med vold, og sager, hvor mishandleren ikke bliver frataget retten til at holde dyr, selvom der er tale om grove overtrædelser, siger Dan Jørgensen.

Helt uacceptabelt
Ministeren vil nu sætte gang i et forberedende arbejde, der skal se på, hvordan straffene kan skærpes. Både når det gælder bødernes størrelse, længden på fængselsstraffe og muligheden for at fratage folk retten til at have dyr i en periode eller for bestandigt.

- Dyr er tænkende væsner, der kan føle angst og smerte og ofte forsvarsløse. Derfor synes jeg, det er meget alvorligt, når mennesker mishandler dyr med fuldt overlæg. Det skal stoppes, og mishandlere skal vide, at vi finder det helt uacceptabelt at udøve vold mod dyr, siger Dan Jørgensen.

Efter planen skal arbejdet munde ud i et lovforslag hurtigst muligt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: