Dan J: Høns skal ud af burene

DYREVELFÆRD: Danske høns og kyllinger skal have det bedre. Fødevareministeren iværksætter handlingsplan med 22 konkrete tiltag.

En ny handlingsplan skal forbedre forholdene for burhøns og slagtekyllinger. Foto: Colourbox

Fødevareminister Dan Jørgensen lancerer i dag en ny handlingsplanen for bedre dyrevelfærd for fjerkræ. Det bliver blandt andet forbudt at trimme næb, unge høns der endnu ikke lægger æg – såkaldte hønniker – får krav på mere plads og der gives støtte til omlægge burægproduktion til alternative produktionsformer.

- Vi har et etisk og moralsk ansvar for at sikre, at de millioner af kyllinger og høns, vi har i dansk landbrug, behandles godt. Med disse tiltag forbedres dyrevelfærden betragteligt, siger Dan Jørgensen

- Jeg glad for at vi nu støtter omlægning fra burægproduktion til alternativer, herunder specielt økologi, med 40 millioner kroner kroner. En høne, der lever hele livet i et lille bur, er efter min overbevisning ikke nogen glad høne.

Handlingsplanen indeholder 22 tiltag fordelt på fem områder:

  • Øget omlægning af burægproduktionen blandt andet via 40 millioner kroner i tilskud i 2015 til producenter, der ønsker at omlægge til en produktionsform, hvor hønsene ikke går i bure.
  • Lovgivning for opdræt af hønniker, som  blandt andet får nu til mere plads. Indtil nu har der været et hul i loven, hvor der ikke har været specifikke regler for høns indtil de er 18-20 uger. Det hul lukkes.
  • Bedre velfærd for æglæggende høner ved, at der for eksempel indføres et forbud mod næbtrimning, og der igangsættes initiativer mod høj dødelighed, og der følges op på udviklingen af tidlig kønsselektering for at undgå aflivning af hanekyllinger
  • Bedre velfærd for slagtekyllinger ved, at der  blandt andet igangsættes forskningsprojekter, der kortlægger forekomsten og årsagerne til trædepudesvidninger hos økologiske slagtekyllinger.
  • Optimeret kontrolindsats, hvor Fødevarestyrelsen  blandt andet vil gennemføre en kampagne med fokus på ulovlig indførsel af fjervildt, reglerne for stalddørssalg lempes og overvågningsprogrammet for fugleinfluenza justeres.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: