Collet tabte sag om ødelagte gravhøje

LANDBRUG – Den tidligere konservative minister, godsejer Bernt Johan Collet skal betale 450.000 kroner, fordi han har ødelagt 11 gamle gravhøje og en stendysse på Gøngehøvdingens gamle gods på Sydsjælland.

Den tidligere konservative forsvarsminister, godsejer og kammerherre Bernt Johan Collet har tabt en sag om ødelagte fortidsminder. Foto: Colourbox

Den tidligere konservative forsvarsminister i Schlüter-regeringen, godsejer og kammerherre Bernt Johan Collet har tabt en sag om fortidsminder på sin jord i Vallebo Skov på Sydsjælland.

Det oplyser Østre Landsret, som har afgjort, at Collet må punge ud med i alt 450.000 kroner for genopbygning og restaureringen af de gamle gravhøje og stendysse. Det sker efter næsten otte års forhandlinger og juridisk tovtrækkeri.

Får nedsat beløbet
Slots- og Kulturstyrelsen havde i første omgang krævet knap 550.000 kroner til at rette op på skaderne, men Østre Landsret valgte altså efter at give et nedslag på 100.000 kroner.

Godsejeren er glad for, at han har fået nedsat beløbet.

- Vi havde naturligvis gerne set, at landsretten havde nedsat Slots- og Kulturstyrelsens regning med et endnu større beløb. Men vi er tilfredse med, at Landsretten nu har signaleret til Slots- og Kulturstyrelsen, at deres regning har været for stor, siger Bernt Johan Collet ifølge Ritzau.

Alle fortidsminderne har været registreret på kort siden 1984. Nogle af dem siden 1945.

Sagen begyndte i 2009
Sagen om de ødelagte fortidsminder tog sin begyndelse i februar 2009, da Museum Sydøstdanmark besigtigede 11 gravhøje på Bernt Johan Collets jord og konstaterede, at de var beskadigede.

Collet blev først frifundet ved Retten i Nykøbing Falster i 2014, men cirka halvandet år efter blev han i Københavns Byret dømt til at skulle betale for genetableringen af de fredede gravhøje, men ankede sagen til landsretten.

Ud over de 450.000 kr. skal han betale renter og sagsomkostninger. Dermed løber beløbet op i cirka 600.000 kr.

Gøngehøvdingens gamle gods
Bernt Johan Collet bor på Lundbygaard ved Vordingborg.

Før familien Collet flyttede ind i på den gamle herregård i af 1824, har både Christian den 4. og Gøngehøvdingen boet på den sydsjællandske herregård, hvis historie rækker tilbage til 1300-tallet.

I 1661 tildelte kong Frederik 3. godset til Gøngehøvdingen Svend Gønge, som er berømt for sine bedrifter under svenskekrigene i midten af 1600-tallet. Senere overtog den danske kongefamilie igen godset, før Collet-familien flyttende ind og nu producerer juletræer i stor stil.

Collet har specialiseret sig i Nordmannsgran og godset er på sine 1.100 hektar ifølge egne oplysninger indehaver af  den største samlede juletræsenhed i Europa.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: