Burhøns er ikke OK, Karen Hækkerup

Billederne viser høns, der netop er kommet ud af berigede bure. Foto: Lina Christensen

KOMMENTAR – Burhøns er ikke en acceptabel produktionsform, skriver Finn Jensen, der er talsmand for hobby-avlerne i Dansk Fjerkræ Forum. Han imødegår fødevareminister Karen Hækkerup, som har været ude at se på burhøns.

Fødevareminister Karen Hækkerup har for første gang været ude at se på burhøns og udtaler til Skive Folkeblad, at:

Hønsene ser helt fine ud, og Jeg har intet imod, at folk køber den her type æg, for de kommer fra høns, der har det godt.

Artiklen er illustreret af et pænt og nydeligt billede af høns i bure, og hønsene ser ganske fine ud med fjer på. Men for personer med kendskab til burhønse-produktion afslører billedet også,
at de høns er sat ind i burene for ganske nylig. I løbet af ganske kort tid bliver halerne slidt af, og senere bliver resten af hønerne afpillet.

Høns fra bure
Her på siden kan du i stedet se billeder af høns, som netop er taget ud af berigede bure, og de ser ikke kønne ud.

Det er høns magen til dem som Karen Hækkerup netop har set, med den forskel at disse høner ikke lige er sat ind i burene, de har gået der i lang tid. De ser faktisk nøjagtig ud, som Karen Hækkerup beskrev, hun huskede burhøns fra sin barndom…

Det er hævet over al tvivl, at burhøns har det skidt, og det hjælper absolut ikke på dyrevelfærden, at en fødevareminister hævder, at burhøns har det godt, tværtimod så skader det salget af alternativerne til æg fra burhøns med disse åbenlyst forkerte udtalelser.

Fejltagelse om dødelighed
Karen Hækkerup har både i artiklen i Skive Folkeblad og senere på facebook forsvaret sig med at økologiske høns har højere dødelighed end burhøns, underforstået at så må burhøns have det bedre.

Her gør Karen Hækkerup sig desværre skyldig i en helt almindelig fejltagelse, nemlig at forveksle årsag med sammenhæng. Det er en udbredt misforståelse, at den højere dødelighed i økologiske besætninger skyldes, at de er fritgående, og den fremhæves ofte af burægs-producenter.

Men adskillige videnskabelige undersøgelser viser, at den højere dødelighed i fritgående produktion IKKE kan henføres til, at de er fritgående(!)

Hvis tallene ‘renses’ for alle andre faktorer, så der kun kigges på forskel mellem høns i bure og fritgående høns, er der INGEN forskel, når det drejer sig om dødelighed.

Hvide eller brune æglæggere
F.eks viser flere undersøgelser at brune æglægger-høns har en højere dødelighed end hvide æglægger-høns. Og typisk holdes hvide høns i bure, mens brune er fritgående, så alene det vil give højere dødelighed i fritgående besætninger, men det har ikke noget at gøre med, om de er fritgående. Det skyldes den type høns, som bruges i de fritgående besætninger.

Et andet eksempel er den danske Skalborg høne. Da burene kom til Danmark i begyndelsen af 1980érne og danske høner af Skalborg-typen blev sat i bure, så var dødeligheden for burhønsene her fem gange højere end dødeligheden for de fritgående høner af samme type.

Karen Hækkerups undskyldning om, at burhøns har det bedre, holder simpelthen ikke. Burhøns er ikke en acceptabel produktionsform, heller ikke med de berigede bure. De udgør kun en marginal forbedring i forhold til de tidligere forhold.

Hold selv høns
Langt det bedste er selv at holde høns. Så får man friske æg fra frie høns, og man har selv haft indflydelse på deres pasning og velfærd.

Kan man ikke det, så køb i stedet æggene fra små hønsehold hos naboen, kollegaen eller ved stalddørssalg.

Det eneste acceptable alternativ er økologiske æg. Disse høner har det rimeligt. Men stop med æg fra burhøns og stop med at foregøgle, at burhøns har det godt. Det har de ikke.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: