Økologiske æg er sundere

KOMMENTAR – Økologiske æg er målt på en række parametre sundere end æg fra burhøns eller skrabehøns. Det konkluderer Livsmeddelverket i en rapport fra 2010. Økologiske æg eller æg fra hobbyhøns er en gevinst både for dig selv og for hønsene, skriver Finn Jensen, der er formand for Dansk Fjerkræ Forum.

Økologiske æg indeholder op til fem gange mere omega-3 karotener og har også et højere indhold af vitamin B12 og jod. Foto: Colourbox

Af Finn Jensen, formand for Dansk Fjerkræ Forum

For nogle uger siden præsenterede Madmagasinet Bitz & Frisk en (uvidenskabelig) undersøgelse af ernæringsindholdet i æg. De konkluderede ud fra måling på en parameter, nemlig indholdet af omega-3 fedtsyrer, at skrabeæg var de sundeste, og at indholdet af omega-3 fedtsyrer i økologiske æg var lavere.

Desværre målte Bitz & Frisk kun på en parameter og udelod helt æg fra ‘hobbyhøns’, selvom de står for en betragtelig del af danskernes æggeforbrug, større end produktionen fra fritgående høns.

I modstrid med andre undersøgelser
Bitz & Frisk er helt i modstrid med andre mere videnskabelige undersøgelser fra andre lande, hvor det klart viser sig på flere måder, at økologiske æg er sundere.

Den svenske pendant til den danske Fødevarestyrelse har i 2010 udgivet en rapport, hvor man grundigt har undersøgt ernæringsindholdet i bl.a. æg og sammenlignet konventionelle buræg og skrabeæg med økologiske æg. De økologiske er endda delt op på sommeræg og vinteræg, fordi der må forventes at være forskel på ernæringsværdien for disse, eftersom hønsene går mere ude om sommeren end om vinteren.

Entydigt resultat
Resultatet af Livsmedelverkets undersøgelse er entydigt: På en lang række parametre er de økologiske æg bedre og sundere.

Økologiske æg har højere indehold af omega-3, karotener (op til 5 gange så meget), vitamin B12 og jod, mens vitamin K er det eneste, som der er lidt lavere indhold af i økologiske æg i forhold til buræg og skrabeæg.

Den svenske undersøgelse viser at en kvinde mellem 18 og 30 år der spiser et buræg eller skrabeæg om dagen får dækket 10procent af dagsbehovet for jod, mens hun får dækket næsten 17 procent af sit daglige jodbehov, hvis hun spiser et økologisk æg i stedet.

Desværre er der ingen af disse undersøgelser, heller ikke den svenske, som har testet på æg fra ‘hobbyhøns’, men det må forventes, at æggene fra disse er på samme niveau med hensyn til ernæringsindhold som de økologiske og dermed sundere end de konventionelle æg fra burhøns og skrabehøns.

Økologiske æg eller æg fra hobbyhøns er en gevinst både for dig selv og for hønsene.

Hvis man både ønsker høj dyrevelfærd og ernæringsmæssigt sunde æg, så skal man enten holde høns selv, købe ved naboer/venner/kollegaer (som det nu er blevet tilladt) eller købe økologiske æg i butikkerne.

Den svenske undersøgelse i detaljer
Økologiske æg har et højt indhold af lange omega-3-fedtsyrer (Icosapentaensyre (EPA) og Docosahexaensyre (DPA)). Konventionelle æg har et lidt mindre indhold af disse fedtsyrer og opfylder faktisk ikke kravene i EU-Kommissionens forordning nr. 116/2010 om listen over ernæringsanprisninger.

Økologiske æg indeholder flere karotener end buræg og skrabeæg, på visse karotener op til 5 gange så meget. β-karoten for buræg og skrabeæg er under detektionsgrænsen, for økologiske æg er det på 1-3 µg (højest om sommeren). β-kryptoxanthin er for buræg og skrabeæg på 4 µg, for økologiske 17 µg, altså ca. 4 gange mere. Lutein er 281 µg i buræg og skrabeæg, 497 µg i økologiske, 1,75 gange så meget. Zeaxanthin er 55 µg i buræg og skrabeæg, 282 i økologisk, 5 gange så meget.

Det eneste punkt hvor økologiske æg er lidt dårligere, er med hensyn til indholdet af vitamin K, her indeholder buræg og skrabeægæg 30 µg Vitamin K, mens økologiske indeholder 25 µg. Buræg og skrabeæg indeholder 1,2 gange mere vitamin K end de økologiske æg.

Når det drejer sig om vitamin B12, så er der mere i økologiske æg, 2,23 µg, mens der er 1,47 µg i buræg og skrabeæg. 1.5 gange så meget i økologiske.

Også jod er der mere af i de økologiske æg, 46 µg overfor 29 µg i buræg og skrabeæg (1,6 gange)

Den svenske undersøgelse kan du læse her:

Fullkorn,bönor och ägg – analys av näringsämnen

Andre tilsvarende undersøgelser fra eksempelvis USA viser det samme: Læs her

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: