Brændefyring koster dyrt for helbred og miljø

MILJØ – Det Økologiske Råd opfordrer regeringen til at indføre afgifter på forurening fra brændefyring, som er den væsentligste årsag til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark. I København koster luftforurening fra blot en times fyring i en ældre brændeovn 41 kroner i helbredsskader, vurderer de økonomiske vismænd.

Det er hyggeligt at varme sig ved brændeovnen, men sundt eller godt for miljøet er det langt fra. Foto: Colourbox

Det er hyggeligt at varme sig ved brændeovnens skær, men sundt eller godt for miljøet er det ikke. Det bekræfter en ny afgifts- og tilskudsanalyse fra Skatteministeriet. Ifølge De Miljøøkonomiske Vismænd koster forureningen fra brændefyring samfundet små seks milliarder kroner årligt.

Brændeovne og brænde er i modsætning til andre energiformer helt fri for afgifter. Derfor vil det give samfundsøkonomisk overskud at nedbringe forureningen via afgifter. Det Økologiske Råd glæder sig over, at der er enighed om dette.

- Forurening fra brændefyring er hvert år skyld i, at 550 danskere dør for tidligt og i 330.000 luftvejs-lidelser hos danskerne, siger Kåre Press-Kristensen, ekspert i luftforurening og seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

Ifølge ham er forureningen fra brændefyring Danmarks mest sundhedsskadelige og absolut dyreste miljøproblem.

Brændefyring udvikler nemlig sodpartikler, som skader både klima og miljø. Derfor har Det Økologiske Råd udviklet et afgiftsforslag, der tager udgang i princippet om, at forureneren skal betale.

Afgiften størst i storbyerne
- Afgiftssatserne bliver derfor størst for gamle fyringsenheder i byer, der gør mest skade, og mindst for nye enheder på landet, som gør mindst skade, forklarer Kåre Press-Kristensen.

Afgifterne pålægges alt efter, hvor mange timer, der fyres. Timeantallet fastsættes ved, at der monteres en temperaturmåler i skorstenen, som tæller det antal timer, hvor temperaturen når op over 60 grader. Det forekommer kun, når fyringsenheden er i brug.

En måler er en god idé
Både Skatteministeriets analyse og vismændene (De Økonomiske Råds formandskab) bekræfter, at afgiftsforslaget er en god måde at beskatte den faktiske forurening på.

Ifølge vismændene kan en begrænsning af brændeovnenes partikeludledning redde op til 300 liv om året og spare samfundet for sundhedsudgifter på flere milliarder kroner om året.

I København koster luftforurening fra blot en times fyring i en ældre brændeovn 41 kroner i helbredsskader, vurderer Det Miljøøkonomiske Råd.

Mange afviser afgift på brændefyring, fordi de tænker på den forrige regerings brændeafgift.

Denne afgift ville have ramt brændefyring lige hårdt, uanset om det var på landet eller i byerne, eller man fyrede i en gammel eller en ny miljømærket ovn.

Samtidig kunne der ikke skelnes mellem brænde og rafter, og afgiften kunne omgås ved at fyre med affald i stedet for træ. Alle disse problemer løses med Det Økologiske Råds forslag til en temperaturmåler.

Især ældre rammes af forurening

Kåre Press-Kristensen: Luftforurening fra brændefyring rammer især de ældre.

Men regeringspartierne og Dansk Folkeparti tøver, og det undrer Kåre Press-Kristensen.

Man skulle ellers tro, at DF var med, da det i særdeleshed er de ældre, der rammes af hjertekarsygdomme, blodpropper, luftvejslidelser og derved mister mange raske leveår grundet forureningen, siger han.

En afgift vil give ældre en længere og en mere rask alderdom.

- Måleren er ikke dyrere end en elmåler. Samtidig er det en mulighed, at de, der kun fyrer med brænde på landet, kan fritages for at sætte måler op. De fyrer nemlig alligevel hver dag og kan derfor blot beskattes efter, at de fyrer hver dag i fyringssæsonen, siger Kåre Press-Kristensen.

- Nu ligger der et konkret forslag til politikerne. Forslaget er blåstemplet af nogle af landets førende økonomer. Nu mangler vi blot, at politikerne viser mod til at handle, siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

 

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: