Borgen går tæt på virkelighedens grønne omstilling

KOMMENTAR – Søndag aften kan seerne igen følge partilederen Birgitte Nyborg og spindoktoren Katrine Fønsmark i Nye Demokrater, når DR sender sidste afsnit i den populære tv-serie Borgen. For et par uger siden handlede det om grønne afgifter og bæredygtig økonomi. Plottet var uhyggelig tæt på virkeligheden, skriver Christian Ege, der er sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

 

Man må komplimentere Borgen for at være usædvanligt virkelighedsnær og aktuel. Søndag 17.2. var et af temaerne, at regeringen som led i sin ”stabiliseringspakke” ville sænke de grønne afgifter for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

Birgitte Nyborg og Nye Demokrater gik imod, fordi de ville fastholde kravet om grøn omstilling. Økonomen Søren Ravn forklarede ganske rigtigt, at det er vigtigt, at virksomhederne bliver holdt til ilden ved, at sparsomme ressourcer ikke er for billige, og at det netop tjener deres langsigtede konkurrenceevne, hvis de lærer at begrænse forbruget af fossile brændstoffer og sænke deres forurening.

Han forklarede også, at hvis der er brancher, som er særlig truet af international konkurrence, kan man afhjælpe det ved at lave målrettede tilbageføringsordninger. Det kan være i form af støtte til indførelse af renere teknologi i virksomhederne, eller ved at de får tilbageførsel i forhold til det antal enheder, de producerer.

 

Hvis det for eksempel drejer sig om NOx-afgift på et kraftvarmeværk, kan den refunderes i forhold til hvor energieffektivt værket producerer. Dermed fastholder man tilskyndelsen til at spare på ressourcerne og sænke forureningen, samtidig med at man sikrer virksomhedernes konkurrenceevne. Hvis man derimod bare sænker de grønne afgifter, bliver virksomhederne ikke motiveret for at spare, og dermed bliver de ikke rustet til en fremtid med højere energipriser og flere restriktioner på grund af de voksende klimaproblemer.

Denne forklaring var for meget for en Birgitte Nyborg, som bogstavelig talt havde hovedet i en strålekanon på grund af sine forstadier til kræft. Hun valgte at glide af og prøve at klare sig igennem med floskler. De borgerlige holdt sig til andre floskler om, at vi ikke har råd til at tænke på miljøet, når vi har økonomisk krise.

 

Nye Demokrater med Birgitte Nyborg, Katrine Fønsmark og de andre, vi kender fra Borgen. (Foto: DR)

Plottet var jo uhyggelig tæt på virkeligheden. Nu håber jeg blot, at regeringen i det virkelige Danmark vil fastholde sine mål om grøn omstilling, når den om kort tid udsender sin jobskabelses- og konkurrenceevnepakke. Og hvad Søren Ravn ikke nåede at forklare Birgitte Nyborg var, at det ikke hjælper beskæftigelsen ret meget at sænke energiafgifterne.

Regeringen i det virkelige Danmark har tværtimod i sin økonomiske redegørelse fra december 2011 påvist, at sænkning af energiafgifter er en af de metoder, som giver mindst beskæftigelse pr. milliard kr. F.eks. giver det dobbelt så mange job at sænke indkomstskatter.

De radikale har netop for nylig udsendt et bæredygtigheds-program, som lægger op til at sænke indkomstskatterne og øge de grønne afgifter. Det ligger i fin forlængelse af, hvad der står i regeringsgrundlaget, så lad os nu i den virkelige verden se en regering, der kan holde fast i sit mål om grøn omstilling.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: