Billigt at sige farvel til olie, kul og gas

ENERGI – Det er realistisk at omstille Danmark til 100 procent vedvarende energi med de teknologier, vi kender i dag. Merprisen er beskeden, hvis vi siger farvel til olie, kul og gas.

I bedste fald vil et farvel til olie og kul kun kun betyde meromkostninger på seks milliarder kroner. Foto: FN

Et energisystem, der ikke er baseret på kul, olie og naturgas vil kun være lidt dyrere, når vi når frem til 2050, end hvis vi fortsætter som nu.

Det fremgår af Energistyrelsen som i rapporten Energiscenarier for 2030, 2035 og 2050 har opgjort meromkostningerne ved et fossilfrit energisystem under forskellige forudsætninger.

Rapporten understreger, at vi er på rette vej med energiforliget, mener klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

I bedste fald vil et farvel til olie og kul kun kun betyde meromkostninger på seks milliarder kroner. Med andre ord kan merprisen for et grønt energisystem bringes ned under fem procent af Danmarks samlede energiomkostninger, pointerer ministeren.

Vi opnår mange fordele
Han peger også på, at Danmark for den pris opnår en række fordele. Vi vil kunne leve op til klimaforskernes anbefalinger, luftforureningen i byerne vil falde betragteligt, støjen langs vejene vil blive reduceret, når bilerne kører på el, vi vil bevare vores uafhængighed af energiimport fra uroplagede dele af verden, og endelig vi vil kunne udbygge den førerposition inden for grøn energiteknologi, der alene i 2013 indbragte os 38 milliarder kroner i eksportindtægter og er med til at skabe masser af grønne arbejdspladser.

- Danmark skal satse på grøn energi og gå forrest i kampen mod klimaforandringerne. Vi har med energiforliget sat kursen mod et samfund, der kun kører på grøn energi. Det er jeg stolt af, og det skal vi forfølge uden hverken at ryste på hånden eller blinke med øjet, lyder det stålsat fra Rasmus Helveg Petersen.

Halvdelen af omkostningerne i transportsektoren
Merprisen for et samfund, der kører på vedvarende energi, kommer først og fremmest fra transportsektoren, hvor de teknologiske løsninger endnu er dyre. Ifølge beregningerne ligger over halvdelen af omkostningerne i transportsektoren.

Inden for den del af energisektoren, der er dækket af energiforliget, er der efter ministerens mening ikke meget at betænke sig på,

- Energiforliget er forudsætningen for, at rejsen bliver så billig som muligt. Hvis vi bremser nu, kan det blive dyrere, siger Rasmus Helveg Petersen.

Scenarieberegningerne tager ikke stilling til, hvilke virkemidler, der vil være nødvendige for at realisere omstillingen. Politikerne har muligheder for at skrue på både afgifter og tilskud, ligesom de kan regulere reglerne for at sætte fart på den grønne omstilling.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: