66 millioner kroner i støtte til fossilt brændstof pr. minut

KLIMA – Fossilt brændstof, der er skyld i de globale klimaforandringer, nyder godt af en årlig indirekte støtte på 35 billioner kroner, viser ny rapport fra Den Internationale Valutafond. Forureneren betaler ikke de reelle omkostninger, lyder forklaringen.

Kul, olie og gas nyder godt af en årlig indirekte støtte på 66 millioner kroner i minuttet. Foto: Colourbox

Fossilt brændstof nyder godt af en årlig indirekte støtte på ikke mindre end 35 billioner kroner. Beløbets enorme størrelse skyldes, at forurenerne ikke betaler for de omkostninger, der er forbundet med afbrænding af kul, olie og gas. I stedet sendes regningen videre til regeringer rundt om i verden.

Det viser en ny rapport fra Den International Valutafond, IMF.

De 35 billioner kroner i samfundsmæssige omkostninger svarer til 66 millioner kroner i minuttet, eller 6,5 procent af verdens bruttonationalprodukt, oplyser Dansk Energi

Ifølge den ankerkendte britiske økonom, Nicolas Stern, er der tale om en markant og vigtig rapport, skriver Dansk Energi. Ifølge Stern viser undersøgelsen de reelle omkostninger ved fossile brændstoffer og afliver dermed myten om, at fossil energi er en billig energiform.

Omkostningerne løber nemlig i vejret, hvis man regner de miljømæssige, sundhedsmæssige og klimamæssige konsekvenser med, når man afbrænder fossile brændstoffer, der resulterer i globale klimaforandringer.

Sundhed og luftforurening
Ifølge rapporten fra IMF udgør udgifter til behandling af patienter og tabt arbejdsfortjeneste – på grund af luftforurening, tæt på halvdelen af de totale omkostninger. IMF vurderer samtidig, at det er muligt at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 procent, hvis producenter tvinges til at betale for de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med fossile brændstoffer.

- Hvis prisen på fossilt brændstof rammer et mere realistisk niveau, vil det naturligvis øge konkurrenceevnen for vedvarende energi, siger Dansk Energis EU-chef, Jørgen Skovmose Madsen.

- Det vil samtidig bidrage til at give et mere retvisende billede af, hvad den fossile energi koster. Det vil betyde, at behovet for subsidier til vedvarende energi reduceres, siger Jørgen Skovmose til Dansk Energis hjemmeside.

Kina og USA er de værste
Ifølge rapporten er Kina verdens største skurk med USA lige i hælene, når man opgør regningen  for den globale forurening.

Rapporten kommer samtidig med, at verdens førende lande mødes i Berlin for at diskutere planerne om en global klimaaftale, som skal forhandles på plads i Paris senere på året.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: