Billigere og mere pålidelige vindmøller på vej

Nyt forskningsprojekt skal ud fra få informationer om vindforhold udvikle værktøjer, der giver bedre afkast på vindmøller og minimerer risikoen for svigt og havari. Projektet er et samarbejde mellem EMD International A/S, Aalborg Universitet og Højteknologifonden.

Resultatet af forskningsprojektet vil udover metoden til bestemmelse af belastningen på vindmøllen være en række studier af, hvordan usikkerheden på vindforholdene påvirker vindmøllens pålidelighed.

- Visionen med forskningsprojektet er at udvikle en metode, der gør det muligt at bestemme belastningen på den enkelte vindmølle allerede i planlægningsfasen, hvor placeringen endnu ikke er endelig fastlagt. Derved kan risikoen for vindmølleejerens investering reduceres, fortæller erhvervspostdoc Henrik Stensgaard Toft fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri og Anlæg, som bliver hovedperson i projektet.

Fejlvurderinger kan koste dyrt
Før en vindmølle bliver stillet op, bliver der regnet på, hvor stærk møllen skal være for at holde til vindbelastningen på den givne placering. Vindmøllefundament, tårn og vinger er kostbare investeringer, så det kan blive dyrt for vindmølleejeren, hvis styrkebehovet over- eller undervurderes.

Den enkelte vindmølle, der opsættes i en vindmøllepark, skal altid opfylde lovgivningens rammer. Der er fx regler for højde, støj og afstand til naboer. Inden for disse rammer placeres vindmøllerne normalt, så den største energiproduktion opnås. Først herefter undersøger man, hvor stor belastning der vil være på møllen ved den pågældende placering. Det øger usikkerheden for vindmølleejerens investering.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: