Bedre solcelleregler for almene boliger

Enhedslisten er blevet enig med de øvrige forligspartier om at gennemføre forbedringer i aftalen om solceller for lejerne i de almene boliger.Hermed ser det ud til, at vi reelt bliver i stand til at ligestille disse lejere med boligejere på dette område, siger Per Clausen, energiordfører for Enhedslisten.

Per Claursen er glad for for, at lejerne i de almene boliger også med fordel kan installere solceller.

- Vi har fået fjernet det loft over solcelleanlæggenes størrelse, som ville forhindre store almene boligafdelinger i at installere solceller i tilstrækkeligt arbejde og regeringen er gået i gang med at identificere og fjerne forhindringerne for at lejerne i den almene boligsektor kan bruge den el, de selv producerer, gratis. Hermed ligestilles lejerne i disse boliger med boligejere på dette område, siger Enhedslistens ordfører.

- Jeg har altid syntes, at det var urimeligt, at ejerne på dette område havde nogle klare fordele frem for lejerne. Disse ændringer åbner også op for helt nye muligheder for en fortsat vækst for solenergien i Danmark, vurderer Per Clausen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: