Støt klimastrejken den 15. marts

KLIMA – Støt de unges oprør og støt klimastrejken den 15. marts, lyder opfordringen fra Enhedslistens Per Clausen.

Af Per Clausen, Enhedslisten

En af dette års mest opmuntrende oplevelser har været at se, hvordan ungdommen har kastet sig ind i klimakampen. De har gennemskuet, at uden uden folkelig aktivitet sker der intet.

Som de skriver “I har svigtet os tidligere. Hvis I fortsætter med at svigte os i fremtiden, vil vi, de unge, selv sørge for den nødvendige forandring. Ungdommen i denne verden er begyndt at bevæge sig. Vi kræver, at verdens beslutningstagere tager ansvar og løser denne krise”.

Klimakrisen kræver globale og lokale løsninger

Den 15. marts er der indkaldt til klimastrejke over alt i hele verden. Også i Danmark er der indkaldt til demonstrationer og strejker i en lang række byer.

Klimakrisen er en global udfordring, som kræver globale løsninger og globale protestbevægelser. Derfor er denne bevægelse blandt ungdommen så vigtig og positiv og den fortjener bred støtte og opbakning.

Det er jo rigtigt som Bevægelsen selv formulerer det. “ Det er den største trussel i menneskets historie og vi accepterer ikke den manglende handling, der truer hele vores civilisation. Vi kan ikke acceptere et liv i frygt og ødelæggelse. Vi har ret til at leve vores drømme og håb. Klimaændringer sker allerede øde, dør og vil dø på gund af det, men vi vil og ka stoppe dette vanvid.”

De strejkende elever lever op til folkeskolens formålsparagraf

Det er rigtigt, at vi ikke længere kan tale om, hvornår klimaforandringerne slår i gennem. De er her allerede. Men der er alligevel mulighed for en hurtig og storstilet indsats, som kan begrænse effekterne af klimaforandringerne. Det er altså ikke kun for de fremtidige generationer skyld, at der skal reageres hurtigt og effektivt. Det er fremtiden for nulevende generationer, som kan påvirkes dramatisk af handling eller mangel på samme.

Når jeg som medlem af Aalborg Kommunes Skoleudvalg støtter elevernes deltagelse i denne strejke, skyldes det ikke bare hensynet til kampen for klimaet. Selv om det er grund nok. Folkeskolen skriver i i sin formålsparagraf, at skolen skal forberede elverne til deltagelse i samfundet – til at tage et medansvar. Når elever deltager i klimastrejken, er det udtryk for, at de tager dette alvorligt. De deltager og tager et medansvar.

Elevbevægelsen bør også vække de voksne til aktivitet. Hvornår ser vi den første strejke fra vores side. Vi bør vel også tage ansvar for fremtiden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: