Auken: Supergrøn aftale med kommunerne

Miljøminister Ida Auken kalder regeringens aftale med de danske kommuner for ‘Den grønneste kommuneaftale nogensinde’.

Aftalen skal sikre mere natur.

Regeringen og kommunerne er blevet enige om at gennemføre den største indsats for naturen nogensinde. Derfor kan 2,3 milliarder kroner nu komme naturen og vandløbene til gavn.

Vand- og naturplanerne omfatter ifølge Ida Auken ‘Danmarkshistoriens største indsats for at skaffe renere vand og bedre natur frem mod 2015′. Regeringen og KL er nu enige om, hvordan den store indsats skal føres ud i livet.

- I alt for mange år er det gået den forkerte vej. Men nu har vi fået den grønneste kommuneaftale på plads nogensinde. Derfor kan vi nu få sat gang i de kæmpe investeringer, der skal til for, at naturen endelig igen kan komme i fremgang, siger miljøminister Ida Auken.

106 millioner til vand og natur

Der er enighed om at afsætte 106 mio. kroner årligt til kommunernes vand- og naturindsats frem mod 2015, så de mange naturmilliarder kan komme ud at rulle. Samtidig yder staten tilskud til de såkaldte LIFE-projekter inden for en ramme på 75 mio. kroner.

Regeringen og KL er også enige om at nedsætte en særlig gruppe, der følger udviklingen i vand- og naturindsatsen samt drøfter prioriteterne for indsatsen i perioden efter 2015.

Opstilling af vindmøller

Aftalen om den danske energipolitik 2012-2020 indebærer, at der skal opstilles flere vindmøller på land. Regeringen vil i midten af 2013 derfor fremlægge et oplæg til, hvilke redskaber i form af planlægning, miljøvurdering og tilpasning til den teknologiske udvikling, der kan støtte kommunernes arbejde.

- Kommunerne spiller en afgørende rolle i opstilling af vindmøller og dermed i omstillingen til en bæredygtig energiforsyning. Jeg er derfor glad for, at vi er blevet enige om et konstruktivt samarbejde med regeringen, der kan give os de bedst mulige redskaber for at virkeliggøre indsatsen, siger Ida Aukens partifælle, Mette Touborg, der er borgmester i Danmarks første økologiske forsøgskommune, Lejre.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: