DOF: Drop den dårlige landbrugsjord

NATURPAKKE – Regeringen bør satse stort på udtagning af landbrugsjord i den Naturpakke, som er på vej fra miljø- og fødevareministeren. Det mener Dansk Ornitologisk Forening.

Regeringen bør satse stort på udtagning af landbrugsjord. Mange lavbundarealer langs åer og fjorde burde aldrig have været dyrket op. Foto: Colourbox

Mange lavbundarealer langs åer og fjorde er reelt urentable at dyrke og burde aldrig have været dyrket op. Derfor bør regeringen satse stort på udtagning af landbrugsjord i den Naturpakke, som miljø- og fødevareministeren har lovet.

- Det kan ske ved opkøb eller jordfordeling, og der vil med en målrettet efterfølgende naturpleje kunne skabes værdifulde naturområder, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Foreningen har for længst sendt 20 forslag til regeringen, som vil kunne give Danmarks natur et tiltrængt løft i en kommende naturpakke.

Egon Østergaard opfordrer regeringen til at doppe den dårlige landbrugsjord.

Nej til midlertidige ordninger
Naturpakken bør i høj grad have fokus på tiltag, der har blivende karakter, da midlertidige løsninger og tilskudsordninger ofte ændres fra politisk side, og gevinsterne for naturen nulstilles, mener Egon Østergaard.

- Det så vi med opdyrkningen af de mange braklagte arealer i 2008 og senest med ophævelse af randzonerne langs vandløb og søer i 2016. Hovedfokus for disse tiltag var ikke natur, og derfor fik vi heller ikke en blivende naturværdi, konstaterer Egon Østergaard i en leder i medlemsbladet Fugle og Natur, der udkommer i næste uge.

Hver anden skov skal være biodiversitetsskove
Dansk Ornitologisk Forening foreslår også en udlægning af 50 procent af statens skove til biodiversitetsskove, hvor tømmerproduktionen stoppes, og skoven får lov til at udvikle sig selv. Et tredje element i Naturpakken bør være flere midler til naturpleje i samarbejde med landmænd.

- De seneste år har vist, at midlerne fra EU via landdistriktsmidlerne er helt utilstrækkelige til at få plejet de eksisterende naturarealer. Der bør derfor tilføres statslige midler og laves klare aftaler med lodsejere, så disse tilskyndes økonomisk til at pleje de allervigtigste områder, siger Egon Østergaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: