Auken fejrer naturen i Lille Vildmose

NATUR – Lille Vildmose trækker i festtøjet 21. maj og råber hurra for den beskyttede natur. 1.000 dyr og planter og 230 naturtyper som enge og højmoser har i 20 år været beskyttet i Habitatdirektivet.

Lille Vildmose omfatter mere end 7.600 hektar og rummer Nordvesteuropas største lavlands højmose, som udgør over halvdelen af det totale højmoseareal i Danmark.

Lille Vildmose trækker i festtøjet 21. maj og råber hurra for den beskyttede natur. 1.000 dyr og planter og 230 naturtyper som enge og højmoser har i 20 år været beskyttet i Habitatdirektivet, og det skal fejres, mener miljøminister Ida Auken.

20-årsdagen markerer både EUs Habitatdirektiv, som er et af nøgleelementerne i europæisk naturbeskyttelseslovgivning, og LIFE-forordningen, der er EUs pengetank til naturbeskyttelse.

- Det er en stor ære, at vi som formandsland kan fejre noget så skelsættende for Europas natur som 20-året for Habitatdirektivet, siger Ida Auken.

- Særligt fordi vi nu er klar til at tage et skridt mere. Alle EU-lande har sendt et klart signal om, at vi vil gennemføre en grøn omstilling af vores økonomi, hvor bevarelsen af ressourcerne og biodiversiteten er vigtige elementer, siger hun.

Lille Vildmose er med sine mere end 7.600 hektar Danmarks største landfredning og rummer blandt andet Nordvesteuropas største lavlands højmose, som udgør over halvdelen af det totale højmoseareal i Danmark.

Afgørende betydning i europæisk naturpolitik
EUs Habitatdirektiv har siden 1992 haft afgørende betydning i dansk og europæisk naturpolitik og har givet flere beskyttede naturområder. Blandt andet de såkaldte Natura-2000 områder.

I samme periode har LIFE-forordningen ydet økonomisk støtte til naturprojekter i hele Europa. Begge tiltag blev vedtaget 21. maj 1992.

Fødselsdagen markeres i anledning af det danske EU-formandskab med et arrangement i højmoseområdet Lille Vildmose, sydøst for Aalborg. Lille Vildmose er et vigtigt Natura 2000-område og har netop fået støtte til et stort naturgenopretningsprojekt gennem LIFE-forordningen, hvor en del af Lille Vildmose bliver genoprettet fra tørvegravning til højmose. Dette projekt igangsættes netop mandag den 21. maj 2012.

Ved festlighederne deltager miljøminister Ida Auken, EU’s miljøkommissær Janez Potocnik og borgmester for Aalborg Kommune Henning G Jensen. Udover lokale aktører, der arbejder for at beskytte Lille Vildmose, er danske og europæiske naturdirektører, Folketingets miljøudvalg og centrale NGO’er inviteret til arrangementet.

Bag arrangementet står Europa-Kommissionen, Miljøministeriet, Aalborg Kommune med lokal deltagelse fra Aage V. Jensens Fond og Lille Vildmosecentret.

I Danmark beskytter habitatdirektivet 100 dyr og planter og 60 naturtyper.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: