Assens modtager pris for fremragende naturpleje

Assens Kommune og ikke mindst medarbejderne i Miljø og Natur har fået et skulderklap og en stor anerkendelse for deres arbejde med naturpleje. Prisen uddeles af Danmarks Naturfredningsforening, Samråd Fyn, og gives hvert år for fremragende naturpleje.

Naturplejen er primært målrettet de beskyttede naturtyper som strandenge, moser, overdrev og heder og sker for at sikre naturtyperne en gunstig tilstand fremadrettet.

Det er første gang, at prisen gives til en kommune, og det er Lars Kristian Pedersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget,  stolt af.

- Det er meget glædeligt, at Assens Kommune modtager denne flotte pris. Det kan vi godt være stolte af. Det er en flot anerkendelse af det arbejde, der bliver gjort her i kommunen for at bevare vores natur. Prisen er i høj grad også lodsejernes fortjeneste, idet mange af vores projekter gennemføres på privatejede arealer, så det kunne ikke lade sig gøre uden deres samarbejde. Derudover vil jeg naturligvis også rose vores medarbejdere i Miljø og Natur for den store indsats, de gør, for at bevare vores natur, siger han.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: