Analyse afliver mistanke om ulovlig import af antibiotika

ANTIBIOTIKA – Fødevarestyrelsen afliver i en ny rapport mistanken om en omfattende, systematisk ulovlig import af antibiotika til svin og andre husdyr.

Ulovligt importeret antibiotika er kun et begrænset problem, fremgår det af ny rapport. Foto: Colourbox

Mistanken om, at danske landmænd i stor stil ulovligt importerer antibiotika til svin og andre husdyr, holder tilsyneladende ikke stik. I hvert fald vurderer Fødevarestyrelsen i en ny rapport, at der ikke foregår omfattende, systematisk ulovlig indførsel af antibiotika.

Fødevarestyrelsen udelukker dog ikke, at der »i begrænset omfang kan forekomme ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr«.

- Det er godt at få bekræftet, at danske landmænd er ansvarlige i deres indkøb af antibiotika, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- De går allerede forrest, når det gælder om at nedbringe antibiotikaforbruget til dyr, og den indsats kan de være stolte af. Det er helt afgørende for tilliden til vores fødevarer, at der er styr på antibiotikaforbruget, siger han.

Analysen fra Fødevarestyrelsen er resultatet af den del af Veterinærforlig 2, der går ud på at sikre, at »ulovlig import af antibiotika ikke benyttes som redskab til at undgå gult kort og dermed svækker målet om en ansvarlig antibiotikaanvendelse.«

Gult kort er en advarselsordning til landmænd, der overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug – et gult kort giver et påbud om at reducere forbruget.

Tæt samarbejde mellem myndigheder om kontrol
Rapporten konkluderer, at der ikke forekommer omfattende eller systematisk ulovlig import af antibiotika. Enkeltstående sager kan ikke udelukkes.

- Analysen bekræfter, at den nuværende kontrol virker og sikrer, at reglerne for brug af antibiotika bliver overholdt. Den viden tager vi med os i arbejdet med det kommende veterinærforlig, som vi skal kigge på senere i år, så vi målretter vores indsatser, hvor der er behov, siger Esben Lunde Larsen.

Analysen bygger på en kortlægning af landmændenes antibiotika-beholdning de seneste godt 10 år, hvor data er indhentet under Fødevarestyrelsens almindelige kontrol og restkoncentrationsovervågning.

Kontrollen foregår i tæt samarbejde med andre myndigheder, herunder Lægemiddelstyrelsen og SKAT.

Læs rapporten: Styrket indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: