Alternativet vil omfordele 120 milliarder

Alternativet fremlægger forslag til finanslov, der skal skabe balance på de tre bundlinjer, som Alternativet måler al sin politik på: Den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje.

Vi låner af fremtiden, og det dur ikke. Vi er nødt til at skifte spor, mener Josephine Fock. Foto: Holger Øster Mortensen

Alternativet fremlægger i dag tirsdag et fuldt finansieret finanslovsforslag for perioden frem til 2020, ligesom partiet også præsenterer et gennemregnet udspil på skatte- og fordelingsområdet.

I alt flytter Alternativet rundt på omkring 120 milliarder kroner frem mod 2020, herunder med en investering på 28 milliarder i den grønne omstilling, 23 milliarder i at øge ligheden og 16 milliarder i uddannelse.

- Hvis nogen skulle være i tvivl, har vi i Alternativet modet til at forestille os en markant anderledes fremtid, siger Josephine Fock, finansordfører og gruppeforkvinde for Alternativet.

- Med dette udspil beviser vi, at det kan lade sig gøre selv inden for de traditionelle rammer. Det er et endegyldigt opgør med nødvendighedens politik, der længe har betydet en masse nedskæringsreformer, siger partiets finansordfører.

Klima, empati og systemkrise
Udspillene adresserer ifølge Josephine Fock de tre grundlæggende kriser, som Alternativet er sat i verden for at bidrage til at løse: klimakrisen, empatikrisen og systemkrisen.

Derfor skal udspillene også være med til at skabe balance på de tre bundlinjer, som Alternativet måler al sin politik på: Den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje.

- De udfordringer, vi står over for, kalder i den grad på eksperimenter og visioner. Vi skal forandre, forny og forbedre og ikke kun fokusere på at bevare. Og hvis vi skal lykkedes med det, hvis vi skal puste liv i velfærdssamfundet, hvis vi skal gå fra en konkurrencestat til et balancesamfund, så er det ikke nok at flytte kommaer i finanslov efter finanslov. Nej, så er der brug for, at vi virkelig rykker rundt på noget, siger Josephine Fock.

Visionær kurs er mulig
Alternativets kritik af Finansministeriets regnemodeller forstummer ikke, selvom Alternativet nu for en stund går ind på de etablerede politiske præmisser.

- Vi fastholder vores kritik af, at Finansministeriets regnemodeller ikke i tilstrækkelig grad medtager dynamiske effekter. Når vi i dette udspil anvender mange beregninger foretaget af Finansministeriet, er det blot for at bevise, at det endda inden for de gamle rammer er muligt at udstikke en visionær og ambitiøs kurs for Danmark. Det kræver blot, at man udviser politisk lederskab, siger Josephine Fock.

Alternativets udspil er overfinansieret, ligesom partiet ikke har gjort brug af det økonomiske råderum, der anslås til at være cirka 30 milliarder kroner frem til 2020.

Udspillene bliver i deres helhed gjort tilgængelige på Alternativets hjemmeside i løbet af tirsdag.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: