Aftale strammer op på antibiotikaforbrug

Regeringen har sammen med alle partier i Folketinget vedtaget et nyt veterinærforlig. Aftalen skal stramme op på antibiotikaforbruget og dyrevelfærd i landbruget. Husdyrene skal have det bedre i stalden og under transport.

Dyrevlefærden skal forbedres, og landmændene skal bruge mindre antibiotika.

Fødevareministeren glæder sig over, at det har været muligt at indgå en det hun kalder en “ambitiøs aftale”.

- Aftalen strammer op på forbruget af antibiotika i landbruget med tiltag over for de landmænd, som anvender medicin til grupper af dyr i stedet for at behandle hvert dyr enkeltvis. Det er en vigtig del af kampen mod antibiotikaresistente bakterier, der kan true folkesundheden. Løsningen skrues sammen, så indsatsen fokuseres hos de landmænd, hvor problemerne er størst, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Dyrevelfærd skal forbedres
Aftalen lægger samtidig op til markante forbedringer på dyrevelfærdsområdet, understreger ministeren.

- Bedre dyrevelfærd har været i fokus for forhandlingerne og er en hjørnesten i aftalen. Vi har en forpligtigelse til at passe godt på de dyr, vi producerer. Nu forbedrer vi dyrevelfærden samtidig med, at vi styrker kontrollen med dyrenes sundhed og velfærd, siger fødevareministeren, som er glad for, at så mange af Folketingets partier bakker op om aftalen.

Ministeren: Landbruget skal ikke betale
Der er i forbindelse med forliget fundet en række muligheder for afbureaukratisering, som samlet set sikrer, at aftalen ikke pålægger landbruget ekstra omkostninger.

Aftalen sætter rammen for en bæredygtig og konkurrencedygtig dansk husdyrproduktion. Den bygger videre på tidligere arbejde med antibiotikaforbrug og dyrevelfærd.

Endvidere tages der væsentlige strategiske skridt imod et styrket One Health-samarbejde, hvor udfordringerne indenfor dyresundhed og human sundhed ses i stadig tættere sammenhæng.

Utilfredse med afgifter og bebyer
Landbrug & Fødevarer er overvejende positiv med forliget, men er utilfreds med “en unødig stigning i afgifter og gebyrer”.

- Dog må vi stadig sluge ekstra gebyrer og afgifter for 22 mio. kr. Så selv om administrative lettelser modsvarer disse, er det fortsat uforståeligt, at nogle af de vigtigste eksporterhverv skal rammes af nye afgifter og gebyrer i denne størrelsesorden, siger viceformand Henrik Frandsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: