6,2 milliarder på vej til bønderne

6,2 milliarder kroner skal overføres i støtte til landmænd og jordejere. Foto: Colourbox

STØTTE – NaturErhvervstyrelsen udbetaler i denne uge mere end 6,2 milliarder kroner i støtte til danske landmænd og jordejere.

I disse dage begynder NaturErhvervstyrelsen udbetalingen af mere end 6 milliarder kroner i landbrugsstøtte til de danske landmænd.

Styrelsen har færdigbehandlet over 96 procent af de 44.200 indkomne ansøgninger, og det betyder, at styrelsen lever op til sit mål om mindst at behandle 95 procent af ansøgningerne om Enkeltbetaling inden 1. december.

- Vi er meget tilfredse med, at vi igen i år kan sætte gang i udbetalingen af de mange milliarder til landmændene allerede i begyndelsen af december. Det er klart, at det for rigtig mange landmænd betyder meget, at pengene kommer tidligt. Derfor har vi særligt i år været spændte på, om vi kunne komme i mål, da vi har taget et spritnyt sagsbehandlingssystem i brug, siger EU-direktør Sarah Børner.

På kontoen fra den 3. december
De første landmænd kan se Enkeltbetalingen på deres NemKonto allerede den 3. december. NaturErhvervstyrelsen udbetaler støtte igen én gang om ugen i de følgende uger. Hvis man ikke kan se sin støtte på kontoen den 3. december, er det altså ikke fordi, der er noget galt med ens ansøgning.

Alle støttemodtagere vil modtage en specifikation af støtten samme dag, som beløbet overføres til deres NemKonto. Det betyder, at brevet vil kunne ses i Tast selv-service samme dag.

Breve i papirform kan være flere dage undervejs. Har man tilmeldt sig SMS eller mail i Tast selv-service, får man straks besked, når brevet er klar.

Ifølge NaturErhvervstyrelsens eget resultatmål skal mindst 97 procent af de indkomne ansøgninger være behandlet den 31. december. Efter reglerne skal al støtten være udbetalt senest den 30. juni 2014.

Udbetalingen er nedsat med 2,45 pct.
EU-kommissionen indførte tidligere i år et fradrag i støtten, som kaldes finansiel disciplin.

I første omgang blev det besluttet, at fradraget skulle være på 4 pct. Nu er det slået fast, at fradraget kun bliver 2,45 pct.

Fradraget gælder de landmænd, som modtager mere end 14.916 kr. (2.000 euro) i Enkeltbetaling, handyrpræmie og etårig miljøstøtte for 2013.

Betalingsrettighedernes værdi er uændret i forhold til sidste år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: