EU belønner de største forurenende landbrug

LANDBRUG – EU-støtten er med til at skævvride landbruget, fordi støtten reelt belønner de aller største forurenende landbrug med svin og kvæg. Det afslører en ny undersøgelse fra Greenpeace, hvor 69 danske landbrug med den største udledning af ammoniak er med.

EU-støtten belønner de største ammoniak-forurenende landbrug i både Danmark, Tyskland og Polen, viser ny undersøgelse fra Greenpeace. Foto: Colourbox

Danmarks største kødproducenter udleder store mængder ammoniak fra blandt andet gylle og stalde. Det forurener luften, vandet og naturen. Alligevel belønner EU’s landbrugsstøtte dem med fuld såkaldt grøn støtte.

Det afslører en ny international undersøgelse fra Greenpeace, hvor de 69 danske landbrug med den største udledning af ammoniak er med.

Ifølge rapporten gives støtten nemlig udelukkende efter, hvor meget jord landmænd ejer og ikke efter, hvor meget de forurener. Samtidig trækkes de største forurenere – trods det betydelige miljøaftryk – altså end ikke i den grønne støtte.

Grøn støtte er en narresut
- Det er en narresut, når EU’s landbrugsstøtte giver såkaldt grøn støtte til de største og mest forurenende kødproducenter i Danmark og andre EU-lande. Det er absurd, at princippet om at forureneren betaler er vendt om, og vi opfordrer regeringen til at arbejde for en landbrugsreform, hvor landmanden ikke belønnes for at forurene, siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace i Danmark.

Greenpeace fremhæver op til EU’s kommende reform af landbrugsstøtten Danmark som et af otte lande i undersøgelsen af, hvordan de største forurenere belønnes af EU.

Greenpeace har i samarbejde med undersøgende journalister klarlagt, hvor meget de største ammoniak-forurenere i blandt andre Danmark, Tyskland og Polen får i landbrugsstøtte.

I Danmark er 69 svine- og fjerkræfarme indberettet til EU for i 2015 at have forurenet med mere end 10 ton ammoniak. Ud af de 69 har 63 – trods den massive forurening – fået landbrugsstøtte på gennemsnitligt mere end en million kroner i både såkaldt grundbetaling og grøn støtte.

Flest svin per indbygger
Danmark det land i verden, der producerer flest svin per indbygger. Den kolossale danske husdyrproduktion af svin, fjerkræ, mink og kvæg belaster klima, miljø, natur og folkesundhed.

Det spiller imidlertid ingen rolle, når EU uddeler milliarder til industrien, fordi støttesystemets grundbetaling og den grønne støtte til bedrifterne baseres på landbrugets samlede areal og end ikke skeler til miljøbelastningen fra de husdyr, som hovedparten af landbrugsarealet bruges til at producere foder til.

- Det er ikke raketvidenskab at få den grønne støtte. Den er nemlig hovedsageligt betinget af, hvilke afgrøder der dyrkes og slet ikke af, hvor meget landmandens dyr forurener, siger Kristian Sloth.

- EU støtter massivt produktion af et af verdens mindst bæredygtige levnedsmidler – nemlig kød. Det er helt skævt, når der er et stærkt behov for markant at reducere både produktionen og forbruget af kød – især i Danmark og den rige del af verden. EU`s landbrugsstøtte, der udgør 38 procent af hele EU`s budget, burde i stedet præmiere mindre klimabelastende produktion af planteføde til mennesker, siger Kristian Sloth.

80 procent af arealet bruges til foder
80 procent af det danske landbrugsareal – eller knap halvdelen af Danmarks samlede landareal – bruges i dag til at producere foder til dyr, der hovedsageligt eksporteres. Denne ubæredygtige produktion understøttes i dag massivt af EU, pointerer Greenpeace.

- Markedet for plantebaseret mad er i stærk vækst, og denne udvikling bør EU fremme ved at forhøje støtten til produktion af økologisk plantemad til mennesker på bekostning af produktion af dyrefoder og dermed kød, siger Kristian Sloth.

EU-Kommissionen offentliggør i slutningen af denne måned sit forslag til den kommende landbrugsreform, der skal gælde for en fem-årig periode.

Dansk landbrugs største ammoniakudslip ifølge Greenpeace:

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: