30 procent færre landbrug på ti år

LANDBRUG – Antallet af gartnerier og landbrug faldt med 3.000 i løbet af år 2000. Det svarer til en nedgang på 5,7 procent.

De små landbrug bliver opkøbt og jorden koncentreres på færre hænder. Foto: Gustav Bech

Antallet af gartnerier og landbrug faldt med 3.000 i løbet af år 2000. Faldet i antallet af bedrifter svarer til en nedgang på 5,7 procent, oplyser Danmarks Statistik.

Der er tale om et stort fald. Til sammenligning faldt antallet kun med cirka tre procent mellem 1998 og 1999. Sidste år var der 54.541 landbrugsbedrifter i Danmark.

På blot ti år er der blevet 30 procent færre landbrug i Danmark.

Jorden koncentreres på færre hænder
Det er især de små og mellemstore bedrifter, der forsvinder. Jorden koncentreres som følge af den såkaldte »strukturudvikling« på færre hænder, og de små landbrug opkøbes af større jordbesiddere.

For bedrifter under 30 hektar er der tale om et fald på knap 9 procent. De udgør dog fortsat over halvdelen af samtlige danske bedrifter.

Bedrifter på mindst 50 hektar er næsten uændret i antal. Til gengæld er der sket en stigning på 9 procent i antallet af bedrifter på mere end 100 hektar. I 2000 udgjorde bedrifter over 100 hektar 12 procent af det samlede antal. I 1999 var det 11 procent.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: