Vrå bliver nordjysk affalds-duks

AFFALD – Borgerne i den nordjyske landsby Vrå siger ja til forskelsbehandling. De får to affaldscontainere og skal fremover sortere deres affald ekstra grundigt.

Med et ja tak til forskelsbehandling af affald og to nye containere pr. husstand kan borgerne i Vrå nu tage hul på fremtidens affaldsudfordringer.

Hjørring Kommune og affaldsselskabet AVV indleder i de kommende dage pilotprojektet Vrå – Fra Affald til Ressourcer. Det sker i tæt samarbejde med borgerne i den lille nordjyske by, og projektet handler om sortering, behandling og genbrug af forskellige affaldstyper.

Pilotprojektet Vrå – Fra Affald til Ressourcer tager sit udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi ‘Danmark uden affald’, hvor målet er at begrænse den mængde af affald, der i dag sendes til forbrænding i stedet for at genanvende og udnytte det.

Vrå er velegnet
Hjørring Kommune, der har stor geografisk spredning, valgte landsbyen Vrå til projektet. Byen har nemlig den perfekte størrelse i forhold til indsamling af brugbare erfaringer. Og samtidig har landsbyen den rette sammensætning, når det gælder boliger, med både parcelhuse, landejendomme, etagebyggeri osv.

Projektet, der officielt begynder i uge 44, varer i første omgang et år. Erfaringerne fra Vrå vil senere blive brugt til at udbrede projektet i hele Hjørring Kommune.

Borgerne har været med fra begyndelsen
Lige fra ideen om at sortere og behandle forskelligt affald opstod, har borgerne i Vrå haft mulighed for at få indflydelse på valg af containere, farve på logoer og indretning af containere mm.

Det er bl.a. foregået via sociale medier eller events, hvor forskellige løsningsmuligheder er blevet præsenteret og debatteret.

Gratis affaldsstativer til køkkenaffaldet
For at markere pilotprojektet får alle borgere i Vrå et gratis affaldsstativ, så affaldssorteringen i køkkenet bliver nemmere. Stativet, der kan have op til to papiraffaldsposer, kan fx ophænges i skabet under vasken og fungere som daglig skraldespand.

Bemærkninger som ‘Det hele ender alligevel i den samme forbrænding’ og andre velkendte myter har selvfølgelig også været på banen under forløbet, fortæller affaldsplanlægger i Hjørring Kommune, Anne Birgitte Gehrt.

- Vi garanterer, at der er 100 procent styr på, hvor det forskellige affald ender. Alt materiale, der samles ind, bliver sendt videre til genanvendelse. Også selvom det indsamles af de samme skraldebiler. Indsamlingen foregår på forskellige tidspunkter, og derfor kan vi håndtere forskellige typer af affald inden de sendes videre til hhv. sortering, forbrænding m.m., understreger Anne Birgitte Gehrt.

Fra affald til ressourcer
Udleveringen af de gratis affaldsstativer markerer begyndelsen på projektet. Derfor inviterer Hjørring Kommune og AVV alle Vråborgere til at kigge forbi Uhrensholdts Gaard i Vrå mandag den 20. oktober, hvor der  er information, inspiration, taler og underholdning. Der bliver også mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: