Strategi: Danmark skal være uden affald

DANMARK UDEN AFFALD: Miljøminister Kirsten Brosbøl vil med en ny strategiplan gøre det nemt og attraktivt at undgå spild og at smide mindre ud. Det vil gavne både miljøet, virksomhedernes konkurrenceevne og danskernes pengepung.

Kirsten Brosbøl med sine ressourceambassadører: Jonas Engberg, Frank Erichsen, Signe Wenneberg, Vigga Svensson, Selina Juul og Signe Frese. Foto: Claus Bjørn Larsen

Danmark er blandt de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger. Blandt de ting, der ryger i skraldespanden, er mad, der kunne have været spist, sammensatte emballager, der er svære at genanvende, elektronik, der fortsat virker og tøj, der ikke er slidt op.

Det er spild af ressourcer og skidt for danskerne og virksomhedernes økonomi. Derfor har miljøminister Kirsten Brosbøl lanceret regeringens strategi for at forebygge affald, Danmark uden affald II. Med 72 initiativer skal den få danske virksomheder og forbrugere til at undgå spild og minimere deres affald.

Vi har overtræk på ressourcekontoen
- Der er brug for et Danmark uden affald. Den 19. august sidste år havde vi, ifølge tænketanken Global Footprint Network, globalt set brugt den mængde ressourcer, som jorden skal bruge et helt år til at genskabe. Resten af året trak vi over på kontoen og tærede på de ressourcer, som kommende generationer skulle have brugt. Vi skal undgå spild og minimere affald for at fremtidssikre både miljøet og vores økonomi, siger Kirsten Brosbøl.

Strategiens initiativer retter sig både mod forbrugere og virksomheder og fordeler sig på fem indsatsområder; madspild, bygge & anlæg, tøj & tekstiler, elektronik og emballage. Blandt initiativerne er fire partnerskaber om madspild, bæredygtigt byggeri, tøj med længere levetid og plastemballage.

De skal involvere hele værdikæden fra producenter over forhandlere til forbrugere i at undgå spild. Derudover vil regeringen se på, om der er regler, der kan gøres enklere, så virksomhederne bliver bedre til at udnytte deres ressourcer.

- I en verden, hvor der er pres på ressourcerne, er fremtidens vindere dem, der får mere ud af mindre. Det er der allerede mange virksomheder, der har blik for i dag ved at genbruge og genanvende materialer, designe produkter med lang levetid eller lancere nye forretningsmodeller, hvor man kan leje i stedet for at eje. Den udvikling skal vi skubbe på. Der er både penge og arbejdspladser i at spare på affaldet, siger Kirsten Brosbøl.

Råvarer og ressourceeffektivitet
Halvdelen af de danske industrivirksomheders omkostninger går til råvarer og forarbejdede materialer. Ifølge en analyse fra Copenhagen Economics for Erhvervsstyrelsen har virksomhederne et bruttopotentiale for at forbedre ressourceeffektiviteten med 4,5 procent, hvis de bruger de eksisterende teknologier optimalt.

Det svarer til mellem 9 og 19 kroner pr. arbejdet time. Det vil både gavne miljøet og virksomhedernes konkurrenceevne. Det betyder fastholdelse af danske arbejdspladser.

Regeringen støtter i forvejen virksomhedernes omstilling til blandt andet en mere ressourceeffektiv produktion gennem fonde, puljer og programmer for mere end 700 mio. kroner i 2015. Herudover er der afsat 25 mio. kroner over de kommende tre år til Strategi for affaldsforebyggelse.

Læs mere: Danmark uden affald II

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: