Vores elektronikskrot skal ikke ende i Indien

AFFALD – Indien og Afrika skal ikke længere fungere som Europas losseplads for udtjente computere og mobiltelefoner. EU vil sætte ind mod ulovelig dumping af elektronikskrot.

Hvidevarebranchen tegner sig for omkring 60 procent af elektronikaffaldet. Foto: Colourbox

Trods internationale konventioner og regler, der skulle forhindre farligt affald i at blive eksporteret, så dukker vores gamle, aflagte og ofte ødelagte computere og mobiltelefoner stadig op i Indien og Afrika.

Alene i Europa efterlader vi hvert år 8,6 millioner tons elektronikskrot, og op mod 6,6 millioner tons hvert år forsvinder, anslås det.

Inspektion af transportskibe
Men skrot forsvinder ikke bare. Det dukker altid op igen. Og onsdag besluttede politikerne i Europa-Parlamentet derfor ved en afstemning at gøre noget ved problemet.

For det første skal vi overholde vores egne regler for affaldshåndtering og blive bedre til at inspicere vores transportskibe og deres last, har EU-Parlamentet besluttet.

Alle EU-lande skal fremover udarbejde inspektionsplaner, der skal være offentligt tilgængelige. EU-Parlamentet vil samtidig give grønt lys for de relevant myndigheder til at indhente dokumentation for transportens karakter i tilfælde af mistanke om ulovlige overførsler.

Hvor ender det?
- Op mod 75 procent af EU’s elektroniske affald, ved vi ikke hvor ender. Desværre ved vi, at dansk el-skrot har en tendens til at dukke op på fjerne lossepladser i Afrika, hvor det bliver brændt af og den kemikalietunge røg forgifter både børn og natur, siger EU-parlamentariker Anna Rosbach, der er medlem af Miljøpartiet Fokus. Hun har været skyggeordfører på sagen og har fulgt den hele vejen i udvalget.

- Vi har ikke kun et ansvar for hvad vi gør, vi har også et ansvar for, hvad vi ikke gør. Det er på høje tide, at vi tager det fulde ansvar for, hvor vores affald ender. Vi må holde op med blot at lukke øjnene for den ulovlige eksport af affald. Onsdagens afstemning er en klart skridt i den rigtige retning, understreger Anna Rosbach.

Danmark eksporterer forurenet jord
Danmark eksporterer selv en farligt affald. Et velkendt eksempel er den forurenede jord fra Kærgaard Klitplantage, som blev eksporteret til behandling til to steder i Tyskland og et sted i Holland, oplyser Anna Rosbach.

Jorden til de to tyske anlæg var den værst forurenede. Her var tale om en blanding af mange forskellige stoffer, hvoraf nogle i meget høje koncentrationer. Der var nogle problematiske stoffer imellem, såsom kviksølv. I alt blev der her eksporteret cirka 4.000 tons massivt forurenet jord fra Kærgaard Klitplantage, som er en af de værste forureningsskandaler fra 1970′erne.

I 2008 eksporterede Danmark omkring 74.000 tons flyveaske og andre røggasrestprodukter fra fremstillingsvirksomheder og fra affaldsforbrændingsanlæg til Norge og Tyskland til deponering.

Samme år blev cirka 18.000 tons batterier eksporteret til fortrinsvis Sverige, men også til Frankrig og Tyskland. Af andre store mængder kan nævnes 85.000 tons behandlet træ til forbrænding i Tyskland og 40.000 tons spildevandslam også til Tyskland.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: