Robotter skal sortere storskrald

MILJØ – Robotter på Vestforbrænding i Glostrup skal sortere gamle tørrestativer, sofaer og brædder.

Robotter skal i fremtiden sortere vores storskrald. Foto: Colourbox

Når borgerne fremover sætter gamle møbler og skrammel ud til storskrald, skal det sorteres af robotter.

Det er målet med et projekt, der netop har modtaget 12,8 millioner kroner i tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet. I alt er der givet tilskud for 46,7 millioner kroner til projekter, der skal udvikle ny miljøteknologi.

Det meste storskrald, som kommunen henter hos os, ender for det meste med at blive brændt. Men i et nyt projekt vil Vestforbrænding i Glostrup udvikle et anlæg med robotter, der automatisk kan sortere storskraldet. Hvis det lykkes, vil det være det første anlæg af sin art i verden og vil betyde, at langt mere affald kan genanvendes.

Mere skal genanvendes
Projektet er et af to såkaldte fyrtårnsprojekter og er støttet med 12,8 millioner kroner af Miljø- og Fødevareministeriets pulje til udvikling af miljøteknologi. Målet med projektet er at genanvende 12.500 ton storskrald mere end i dag, hvilket svarer til, at yderligere tre procent af husholdningernes affald kan genanvendes.

- Projektet på Vestforbrænding åbner mulighed for at genanvende en type affald, som lige nu ikke bliver genanvendt. Forhåbentligt kan det føre til, at vi kan genanvende flere slags affald og dermed udnytte ressourcerne i affaldet bedre, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I alt er der uddelt 46,7 millioner kroner til projekter under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Programmet (MUDP). 19 millioner kroner går til to fyrtårnsprojekter, som blandt andet handler om store demonstrationsprojekter i fuld skala, mens en række små- og mellemstore projekter har modtaget ca. 28 millioner kroner.

Mindre vandspil og energibesparelser
Det andet fyrtårnsprojekt i årets støtterunde handler om en mere ressourcebesparende måde at filtrere vand på et vandværk.

Aarhus Vand vil optimere produktionen af drikkevand ved at teste en bedre måde til sandfiltrering. Det skal give vandværkerne en større kapacitet, en halvering af vandspildet i produktionen, energibesparelser og bedre vandkvalitet. I første omgang vil Aarhus vand lave forsøg på to vandværker i Aarhus og Odense.

De to projekter har et stort eksport- og erhvervspotentiale, og det er netop elementer, som MUDP-bestyrelsen har et stort fokus på.

- Vi har store forventninger til potentialet i de to projekter. Vi kan se, at MUDP-tilskud ofte fører til øget beskæftigelse og eksport hos virksomhederne, og det ser jeg stor mulighed for i de nye fyrtårnsprojekter, siger MUDPs næstformand, Jørn Rasmussen.

Skaber ny job
En evaluering af MUDP viste i oktober, at de 336 virksomheder, der siden 2006 har deltaget i MUDP-projekterne, har haft en vækst i beskæftigelsen på 11 procent, samtidig med at beskæftigelsen er faldet med fire procent i hele det danske erhvervsliv.

For hver million støttekroner forventer virksomhederne at have seks ansatte – heraf tre ny-ansættelser – beskæftiget med teknologien t år efter projektafslutning.

Mange virksomheder kigger ud over landets grænser, når de modtager MUDP-støtte. Deltagerne forventer, at 56 procent af den øgede omsætning tre år efter projektafslutning skal afsættes i udlandet.

Fakta om ny miljøteknologi

  • Der er i denne anden runde i 2017 uddelt 19 mio. kroner til to fyrtårnsprojekter og ca.28 mio. kr. til små- og mellemstore MUDP-projekter. I september blev der uddelt ca. 70 mio. kroner til små og mellemstore MUDP-projekter.
  • Vestforbrænding modtager 12,8 mio. kroner til ”Robotbaseret Forbehandlingsanlæg til Storskrald”. I projektet deltager også Stena Recycling, Trasborg Denmark og Combineering.
  • Aarhus Vand har fået tildelt 6,2 mio. kroner til projektet ”Smart Re-design og Drinking Water Production”. De øvrige deltagere i projektet er Vand og Teknik, VandCenter Syd, Amphi-Bac, VIA University College, NIRAS og Dansk Kvarts Industri
  • Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet 434 projekter med 613 mio. kroner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: