Vildsvinet gør comeback i Danmark

NATUR – Efter at have været udryddet i 200 år er vildsvinet nu tilbage i den danske natur. Mange landmænd frygter svinepesten, men risikoen er minimal, skriver Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad Natur & Miljø.

Vildsvinet er ikke farlig for mennesker. (Foto: Colourbox)

Det er ikke kun den sky ulv, der efter en 200 år lang pausen igen er kommet til Danmark. Også vildsvinet, der har været forvist fra den danske natur i ligeså mange år, er på vej tilbage.

Det sidste danske vildsvin blev skudt i 1801 ved Silkeborg, men flere og flere vildsvin vandrer i dag fra Tyskland til Danmark. Så mange, at Det Nationale Center for Miljø og Energi nu er begyndt at have vildsvinet med på deres vildtudbyttelister, som jægerne skal udfylde efter endt jagtsæson.

Godt for skovområder
Det glæder biolog Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening, at vildsvinet er på vej tilbage i den danske natur.

- Vildsvin giver en meget varieret natur og er især gode for skovområder. De finder deres mad ved at endevende jorden med trynen, og det gør, at plantefrøene bliver rodet rundt i skovbunden. Svenske undersøgelser viser, at den botaniske rigdom i skovbunden er større, hvor der er vildsvin, end hvor der ikke er.

Risikoen for svinepest er minimal
I dag har man pligt til at skyde ethvert vildsvin, man ser. Bestemmelsen skyldes især svineproducenternes frygt for svinepest. Danske landmænd producerer næsten 30 millioner svin årligt, og den frygtede sygdom kan resultere i milliardtab og slå benene væk under den rekordhøje danske eksport af svinekød.

Men risikoen for svinepest er minimal, fastslår en uafhængig rapport, lavet i et samarbejde mellem Fødevareministeriet og en lang række interesseorganisationer.

Svinepest smitter næsten udelukkende ved fysisk kontakt mellem et smittet og et raskt dyr eller via inficeret madaffald.

Mange landmænd frygter desuden, at vildsvinene vil laver skader på deres markafgrøder.

- Vildsvineskader vil kunne være et problem for landbruget, så der er man i Miljøministerens Vildtforvaltningsråd nødt til at finde en ordning, så det ikke er den enkelte landmand, der står alene med udgifterne, siger Bo Håkansson til Natur & Miljø.

Ikke farlige for mennesker
Vildsvin kan blive op til halvanden meter lange, veje op til 200 kilo og har nogle drabelige stødtænder, der bliver slebet, hver gang svinet tygger sammen. Normalt er de dog ikke farlige for mennesker.

- Man skal være meget uheldig for at blive angrebet af et vildsvin. Hvis man går i skoven om aftenen, går væk fra stien og tilfældigvis støder ind i et sted, hvor en vildsvineso står med sine grislinger, er det klart, at hun vil forsvare dem. Ellers sker de fleste konfrontationer mellem vildsvin og mennesker i jagtsituationer, hvor jægeren ikke får dræbt dyret med det samme, siger Bo Håkansson.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: