DN: Naturen skal være vildere

REWILDING – Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på rewilding ved en konference i København 15. november.

Ulven er kommet til Danmark, og det forlyder, at man har optaget ulvehvalpes hyl et sted i Jylland. Foto: Colourbox

Rewilding af den danske natur foregår allerede flere steder i landet. Store pattedyr, som ellers er uddøde i Danmark, genindvandrer eller genudsættes, og blandt andet de jyske ulve har skabt en del debat.

Den 15. november sætter en konference fokus på den udvikling og svarer på, hvad de store dyrs hjemkomst betyder.

Ulven kom. Nogle stykker af dem, faktisk, og menneskets iboende rovdyrfrygt gav anledning til medieopmærksomhed af en grad, som den danske natur ellers sjældent oplever. De fascinerende rovdyr fandt på egen hånd vej hertil, og nu forlyder det endda, at man et sted i Jylland har optaget ulvehvalpes hyl.

Også andre store pattedyr, som bisonokser, bævere og vilde heste, der længe har været uddøde i Danmark, genintroduceres i disse år som en del af såkaldte rewildingprojekter.

Oprindelig natur
Rewilding er en tilgang til naturforvaltning, hvor man søger at genoprette økosystemerne, som de ville være uden menneskelig påvirkning, og her spiller de store dyr en vigtig rolle. Men hvordan passer disse topprædatorer og store græssere ind i det danske kulturlandskab, og hvilke konsekvenser har deres reintroduktion for naturen?

Det kan man høre forskellige bud på ved årets Wilhjelmkonference, som sætter fokus på brugen af rewilding i Danmark. Her belyser en række oplægsholdere, med udgangspunkt i erfaringer fra ind- og udland, forskellige aspekter ved denne måde at forvalte vores natur.

Wilhjelmkonferencen arrangeres af Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i København og afholdes den 15. november.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: